Educació

 

Treballs de màster o d'alguna assignatura, realitzats per estudiants de la UPF en l'àmbit d'Educació.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Grau Esteve, Berta (2018)
  Aquesta unitat didàctica s’emmarca dintre de l’assignatura de Ciències aplicades de 4t d’ESO. Concretament es treballa el bloc d’activitat humana i medi ambient del currículum oficial. L’objectiu principal és que l’alumnat ...
 • Grau Esteve, Berta (2018)
  Els problemes de conducta han augmentant en els últims anys i representen en l’actualitat un dels reptes més importants als quals s’enfronten els sistemes educatius. Es tracta d’una preocupació creixent per part dels mestres ...
 • Abàs Marés, Jordi; Romero Chicano, Roger (2018-10-02)
  En aquest Treball de Final de Màster s’analitza com va reaccionar un grup-classe de 18 alumnes de primer d’ESO de l’IES Milà i Fontanals (Barcelona), acostumat a treballar individualment, a una Unitat Didàctica de Ciències ...
 • Llasera Selga, Laia; Moreno Macias, Laura (2018-10-02)
  La seqüència didàctica es basa en una conferència on els alumnes són científics experts en genètica mendeliana. A través dels diferents workshops de la conferència s’adquireix la pràctica de resoldre diferents problemes i ...
 • Abàs Marés, Jordi; Romero Chicano, Roger (2018-10-02)
  Aquesta Seqüència va destinada als alumnes de primer de Batxillerat que estiguin cursant l’assignatura de Física. La seqüència es va dissenyar tenint en compte les característiques d’un grup-classe de l’IES Milà i Fontanals, ...
 • Abàs Marés, Jordi; Romero Chicano, Roger (2018-10-02)
  Aquesta Unitat Didàctica va destinada als alumnes de 1er d’ESO de l’IES Milà i Fontanals (Barcelona) que cursen l’assignatura de Ciència Integrada. El context d’aprenentatge es presenta en forma de repte: el professor vol ...
 • Aragay, Marçal; Capdevila, Júlia; Costejà, Laura (2018-09-20)
  En aquesta Unitat Didàctica introduïm a l’aula el sistema nerviós, el sistema endocrí i la relació entre ambdós sistemes, utilitzant una metodologia contextualitzada per tal d’aconseguir un aprenentatge més significatiu ...
 • Pérez Diez, Laura (2018-09-14)
  En el present treball de final de màster s’ha avaluat l’aplicació de la metodologia del treball cooperatiu a la classe de ciències d’un grup de 1r d’ESO. L’estudi pretén fer una anàlisi de les opinions dels alumnes envers ...
 • Aragay, Marçal; Capdevila, Júlia; Costejà, Laura (2018-09-13)
  A les escoles d’adults catalanes i en concret, al CFA Freire, la metodologia emprada pels docents a l’hora d’impartir les ciències naturals es basa en classes magistrals i en una avaluació centrada en un examen final. Tot ...
 • Moreno Martín, Meritxell; Quílez Tierno, Mª Elisa (2018-07-17)
  La Unitat Didàctica (UD) de Malalties Infeccioses, forma part de la matèria de ciències naturals de GES1 (primer nivell del graduat en educació secundària obligatòria per a persones adultes). Aquesta UD està plantejada en ...
 • Blasco Moreno, Bernat, 1986-; Pereira Rosa, Cinthia (2018-07-16)
  La seqüència didàctica “Ciència a la cuina” està adreçada a un grup de 4t d’ESO de diversificació curricular i es centra en la relació existent entre ciència i cuina. L’objectiu general és que l’alumnat sigui capaç de ...
 • Albacete Martín, Xavier; Casas-Güell, Edgar (2018-07-12)
  La seqüència didàctica Metges en acció, correspon als temes de salut i malalties infeccioses de l’assignatura ciències per al món contemporani per als alumnes de primer de Batxillerat. La proposta aquí presentada està ...
 • Corominas Vima, Adrià; Fernández Carasa, Irene; Soler Riba, Laura (2013)
  La seqüència didàctica “Realitat o ficció? Molt més semblants del que et penses”, dissenyada per a 1r de Batxillerat, té com a objectiu curricular la comprensió del cicle cel·lular i la mitosi a través dels personatges ...
 • Corominas Vima, Adrià; Fernández Carasa, Irene; Soler Riba, Laura (2013)
  La unitat didàctica “Una tasca important: preservar el medi ambient”, dissenyada per a 2n d'ESO, té com a objectiu curricular la comprensió del funcionament dels ecosistemes a través de l'estudi de set impactes mediambientals ...
 • Garcia, Alicia; Delgado-García, Lara (2017-10-18)
  Aquesta unitat didàctica està integrada per 5 sessions incloses dins el bloc d’estudi de reaccions de transferència de protons de l’assignatura de Química, el qual és presentat en el 2n trimestre de 2n de Batxillerat a ...
 • Delgado-García, Lara; Garcia, Alicia (2017-10-18)
  Aquesta unitat didàctica està integrada per 10 sessions incloses dins el bloc d’estudi del clima, pertanyent a l’assignatura de Ciències Naturals, presentat al curs de 1r d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals. Les sessions ...
 • Morera Pérez, Daniel (2017-09-26)
  El present TFM cerca relacionar una millora de l’autonomia i interès dels alumnes amb l’elaboració i aplicació del contracte didàctic. Aquesta metodologia s’ha aplicat als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Joan Oró de ...
 • Martí Alba, Neus; Saura Lladó, Aina (2017-09-26)
  SOS! Salvem la vida! és una Unitat Didàctica (UD) sobre ecologia que s’emmarca a l’assignatura de Ciències Naturals de 2n d’ESO de l’INS Milà i Fontanals de Barcelona. La principal innovació didàctica d’aquesta UD és la ...
 • Martí Alba, Neus; Saura Lladó, Aina (2017-09-26)
  Les cotorres argentines, a Barcelona! I ara què? és una Unitat Didàctica sobre ecologia que s’emmarca a l’assignatura de Biologia de 2n de Batxillerat de l’INS Milà i Fontanals de Barcelona. A partir del context ...
 • Delgado-García, Lara (2017-09-22)
  Aquesta recerca educativa investiga quins són els principals factors que influeixen en un bon clima per l’aprenentatge, en una classe de 15 alumnes de 1r d’ESO d’un centre de complexitat màxima. La metodologia didàctica ...

View more