Welcome to the UPF Digital Repository

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària. Unitats didàctiques (Ciències Naturals)

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària. Unitats didàctiques (Ciències Naturals)

 

Treballs d'unitats didàctiques realitzades per estudiants del màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària de la UPF.

Recent Submissions

 • Cumplido Mercader, Sergi; Pujal Montaña, Martina (2019)
  La unitat didàctica (UD) El misteri de la vida és part de la matèria de ciències naturals de 1r d’ESO i s’ha dissenyat per a implementar a l’Institut Pedraforca (L’Hospitalet de Llobregat). S’utilitzarà com a fil conductor ...
 • Prats Balado, Clàudia; Soriano i Fernández, Anna (2019)
  La present unitat didàctica titulada “Dissenyem criatures: descobrint la reproducció dels éssers vius”, tracta els continguts de la reproducció dels éssers vius, i pretén que els alumnes de 1r d’ESO, mobilitzin les seves ...
 • Puigvert Sànchez, Marina (2019)
  Aquesta Unitat Didàctica sobre les Lleis de la Dinàmica s’ha dissenyat com a part del mòdul de Física i Química II del GES2 (segon nivell del Graduat d’Educació Secundària per a adults). El contingut està plantejat per a ...
 • Escalas Trias, Clàudia; Estany Corbella, Aina (2019)
  Aquesta unitat didàctica tracta sobre la teoria de tectònica de plaques, ha estat dissenyada per un grup de 4t d’ESO de l’Institut Dr. Puigvert (Barcelona) i està programada en 4 sessions de 2 hores cada una. El context ...
 • Gran Vila, Núria; Serra Artal, Sonia (2019)
  Aquesta seqüència didàctica s’emplaça en el primer curs de Batxillerat, a l’assignatura comuna de Ciències per al món contemporani, a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona. Es treballen continguts del bloc de Biotecnologia ...
 • Amorós, Samuel Isaak; Oliver, Elisenda; Perelló, Caterina (2019-09-20)
  “El cos sota control” és una unitat didàctica (UD) per alumnes de GES2, equivalent a 3r d’ESO, on es treballa el sistema nerviós (SN) i el sistema endocrí (SE) durant 10 sessions de 50 minuts. En les 6 primeres sessions, ...
 • Kun Masvidal, Mireia (2019-09-20)
  Aquesta seqüència didàctica és un petit estudi de cas sobre el càncer dissenyat per a l’assignatura de Biologia de 1er de Batxillerat. A partir d’un cas clínic fictici, es presenta una situació de malaltia com a context ...
 • Armengol Peyrotón, Andrea; Brañas i Casas, Raquel (2019-09-20)
  La seqüència didàctica (SD) de cicle cel·lular forma part l’optativa de Biologia I de l’especialitat de Ciències del Batxillerat a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona, catalogat com a centre d’alta complexitat. Hem ...
 • Novell Andinvac, Pere; Ortega Moreno, Laura (2019-09-20)
  Aquesta unitat didàctica està pensada per als alumnes de 2on d’ESO de l’institut Damià Campeny de Mataró i consta de 12 sessions en les que es treballarà el tema de forces: definició i característiques de les forces, suma ...
 • Roig Font, Laura; Gómez González, Miquel (2019-09-20)
  Aquesta unitat didàctica va dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO que estiguin cursant l’assignatura optativa de Biologia i Geologia. La seqüencia didàctica es desenvolupa a través d’un encàrrec laboral fictici, que consisteix ...
 • Grau Esteve, Berta (2018)
  Aquesta unitat didàctica s’emmarca dintre de l’assignatura de Ciències aplicades de 4t d’ESO. Concretament es treballa el bloc d’activitat humana i medi ambient del currículum oficial. L’objectiu principal és que l’alumnat ...
 • Llasera Selga, Laia; Moreno Macias, Laura (2018-10-02)
  La seqüència didàctica es basa en una conferència on els alumnes són científics experts en genètica mendeliana. A través dels diferents workshops de la conferència s’adquireix la pràctica de resoldre diferents problemes i ...
 • Abàs Marés, Jordi; Romero Chicano, Roger (2018-10-02)
  Aquesta Seqüència va destinada als alumnes de primer de Batxillerat que estiguin cursant l’assignatura de Física. La seqüència es va dissenyar tenint en compte les característiques d’un grup-classe de l’IES Milà i Fontanals, ...
 • Abàs Marés, Jordi; Romero Chicano, Roger (2018-10-02)
  Aquesta Unitat Didàctica va destinada als alumnes de 1er d’ESO de l’IES Milà i Fontanals (Barcelona) que cursen l’assignatura de Ciència Integrada. El context d’aprenentatge es presenta en forma de repte: el professor vol ...
 • Aragay, Marçal; Capdevila, Júlia; Costejà, Laura (2018-09-20)
  En aquesta Unitat Didàctica introduïm a l’aula el sistema nerviós, el sistema endocrí i la relació entre ambdós sistemes, utilitzant una metodologia contextualitzada per tal d’aconseguir un aprenentatge més significatiu ...
 • Moreno Martín, Meritxell; Quílez Tierno, Mª Elisa (2018-07-17)
  La Unitat Didàctica (UD) de Malalties Infeccioses, forma part de la matèria de ciències naturals de GES1 (primer nivell del graduat en educació secundària obligatòria per a persones adultes). Aquesta UD està plantejada en ...
 • Blasco Moreno, Bernat, 1986-; Pereira Rosa, Cinthia (2018-07-16)
  La seqüència didàctica “Ciència a la cuina” està adreçada a un grup de 4t d’ESO de diversificació curricular i es centra en la relació existent entre ciència i cuina. L’objectiu general és que l’alumnat sigui capaç de ...
 • Albacete Martín, Xavier; Casas-Güell, Edgar (2018-07-12)
  La seqüència didàctica Metges en acció, correspon als temes de salut i malalties infeccioses de l’assignatura ciències per al món contemporani per als alumnes de primer de Batxillerat. La proposta aquí presentada està ...
 • Corominas Vima, Adrià; Fernández Carasa, Irene; Soler Riba, Laura (2013)
  La seqüència didàctica “Realitat o ficció? Molt més semblants del que et penses”, dissenyada per a 1r de Batxillerat, té com a objectiu curricular la comprensió del cicle cel·lular i la mitosi a través dels personatges ...
 • Corominas Vima, Adrià; Fernández Carasa, Irene; Soler Riba, Laura (2013)
  La unitat didàctica “Una tasca important: preservar el medi ambient”, dissenyada per a 2n d'ESO, té com a objectiu curricular la comprensió del funcionament dels ecosistemes a través de l'estudi de set impactes mediambientals ...

View more