Welcome to the UPF Digital Repository

Primers passos cap a la documentació de discurs signat: el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana

Show simple item record

dc.contributor.author Barberà, Gemma
dc.contributor.author Quer, Josep, 1965-
dc.contributor.author Frigola, Santiago
dc.date.accessioned 2019-02-11T10:33:34Z
dc.date.available 2019-02-11T10:33:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Barberà G, Quer J, Frigola S. Primers passos cap a la documentació de discurs signat: el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana. Treballs de Sociolingüística Catalana. 2015;25:287-302.
dc.identifier.issn 0211-0784
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/36544
dc.description.abstract Aquest article presenta la creació del projecte pilot del primer corpus de referència de la llengua de signes catalana (LSC). El corpus d’una llengua consisteix en una col·lecció representativa d’exemples en format llegible per una màquina i té com a objectiu oferir una visió del conjunt d’un domini lingüístic, ja que constitueix una representació àmplia de la llengua i de les seves varietats geogràfiques, de registre, generacionals i discursives. Pel fet de tractar-se d’un corpus de llengua de signes, les col·leccions de vídeos anotats contenen material sincronitzat amb les dades visuals enregistrades. Aquestes dades contribueixen a millorar les descripcions gramaticals i sociolingüístiques de la LSC, tot proporcionant una base sòlida per a l’anàlisi posterior, així com a fer possible una anàlisi basada en dades tant espontànies com induïdes. Aquí presentem la feina feta durant el procés d’elaboració d’aquest projecte, tant pel que fa a la metodologia d’obtenció de dades, a les filmacions i als materials que s’han utilitzat, com a l’anotació que s’ha dut a terme de les dades signades. Aquesta feina constitueix el pas previ necessari per al projecte de constitució del corpus de referència de la LSC.
dc.description.abstract This article presents the creation process of the pilot project of the first reference corpus of Catalan Sign Language (LSC). A corpus of a particular language consists of a representative collection of language samples in a machine-readable format and aims to provide an overview of a linguistic domain, as it is a broad representation of the language and its varieties depending on the geographical area, register, age and different discourse situations. As a sign language project, the video collections contain synchronised annotations aligned with the recorded visual data. These data contribute to improving the grammatical and sociolinguistic descriptions of LSC, providing a solid basis for further analysis based on spontaneous and elicited data. Here we present the work done during the process of preparation of this project, both in terms of the methodology of data collection, recordings and materials used, as well as the annotation procedure carried out. This work constitutes the first step necessary for the creation of the reference corpus project of LSC.
dc.description.sponsorship Aquest projecte ha rebut el finançament de l’Obra Social “la Caixa” a través del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Institut d’Estudis Catalans
dc.relation.ispartof Treballs de Sociolingüística Catalana. 2015;25:287-302.
dc.rights Llicència Creativa Commons de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
dc.title Primers passos cap a la documentació de discurs signat: el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana
dc.title.alternative First steps towards the documentation of signed discourse: the pilot project for the creation of the Catalan Sign Language corpus
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.subject.keyword Anotació
dc.subject.keyword Documentació
dc.subject.keyword Corpus
dc.subject.keyword Llengua de signes catalana (LSC)
dc.subject.keyword Modalitat gestovisual
dc.subject.keyword Obtenció de dades
dc.subject.keyword Annotation
dc.subject.keyword Catalan Sign Language (LSC)
dc.subject.keyword Data collection
dc.subject.keyword Documentation
dc.subject.keyword Gestural-visual modality
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking