Welcome to the UPF Digital Repository

Anàlisi acústica de la resolució de xocs accentuals en català

Show simple item record

dc.contributor.author Prieto Vives, Pilar, 1965-
dc.contributor.author Oliva, Salvador
dc.contributor.author Palmada, Blanca
dc.contributor.author Serra, Pep
dc.contributor.author Blecua, Beatriz
dc.contributor.author Llach, Sílvia
dc.contributor.author Oliva, Victòria
dc.date.accessioned 2016-01-21T13:22:42Z
dc.date.available 2016-01-21T13:22:42Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Prieto P, Oliva S, Palmada B, Serra P, Blecua B, Llach S, Oliva V. Anàlisi acústica de la resolució de xocs accentuals en català. Estudios de fonética experimental. 2011; (11): 12-40.
dc.identifier.issn 1575-5533
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/25619
dc.description.abstract Aquest estudi analitza el procés de producció de dues síl·labes que es troben en/nposició de xoc accentual en català i descriu les principals estratègies de resolució/nque utilitza la llengua en aquests contextos. En primer lloc, s’ha dut a terme un/nexperiment de percepció (500 judicis) que demostra un alt grau de confusió entre/nsíl·labes accentuades en posició de xoc i síl·labes àtones (camí net vs. caminet):/naixò demostra que la primera síl·laba implicada en el xoc experimenta una/ndesaccentuació gairebé sistemàtica. En segon lloc, s’ha realitzat un experiment de/nproducció que consta de triplets d’oracions (576 realitzacions) i en què es compara/nuna mateixa síl·laba (vi, pi) en tres condicions prosòdiques distintes: context de xoc/naccentual (vi blanc, pi gros); tònica seguida d’àtona (vi blanquet, pi grosset); i/nàtona (vinet blanc, pinet gros). Els resultats mostren que la durada i l’amplitud no/nsón correlats acústics fiables de la percepció de desaccentuació; el contorn d’F0, en/ncanvi, es manifesta com el principal indici acústic de la desaccentuació. En/ndefinitiva, aquest article demostra que el català presenta una estratègia general de/nreparació de xocs, l’afebliment o la completa desaccentuació del primer accent/nimplicat en el xoc (bon home, bon vi) i que aquesta estratègia/nes fa palesa a nivell acústic a través de l’organització tonal de l’enunciat.
dc.description.abstract This study aims at examining the production process of two syllables in a clash/ncontext and at describing the stress clash resolution strategies used in Catalan. First,/nwe carried out a perception experiment (500 target sentences) which proved a high/nlevel of confusion between stressed syllables in a clash environment and unstressed/nsyllables (camí net vs. caminet): this demonstrates the systematic destressing of the/nfirst syllable in the clash. Secondly, a production experiment was carried out with/ngroups of three sentences (576 utterances) in which always the same syllable was/ncompared (pi, vi) in three different prosodic conditions: clash context (vi blanc, pi/ngros), stressed syllable followed by unstressed syllable (vi blanquet, pi grosset),/nand unstressed syllable (vinet blanc, pinet gros). The results show that duration and/namplitude are not robust acoustic correlates of the perception of deaccenting;/nconversely, the F0 contour seems to be the main cue of destressing in such clash/ncontexts. Summing up, this article shows that Catalan uses a general strategy in/nstress clash resolution, the weakening or complete deaccenting of the first stress in/nthe clash (bon home, bon vi ), and furthermore, that this/nstrategy is directly reflected in the tonal organization of the sentence.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de Barcelona
dc.relation.ispartof Estudios de fonética experimental. 2011; (11): 12-40.
dc.rights Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Anàlisi acústica de la resolució de xocs accentuals en català
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking