Textos de docència Obsei

 

Textos de docència Obsei és una revista en línia que té per objectiu compartir experiències sobre metodologia docent en l'àmbit de l'ensenyament universitari del Dret. És una revista adreçada tant a professors de Dret espanyols com estrangers.

Collections in this community

Recent Submissions