Welcome to the UPF Digital Repository

L’hàbit lector, el gust per la lectura i el temps de lectura a secundària: estudi de la implementació del temps de lectura a un centre educatiu de secundària

Show simple item record

dc.contributor.author Castelló Garcia, David
dc.date.accessioned 2022-09-16T15:57:40Z
dc.date.available 2022-09-16T15:57:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/54095
dc.description Treball fi de màster de l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Castellana. Màster de Formació del professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC
dc.description Tutora: Lourdes Piñeiro
dc.description Coordinador del Màster: Daniel Cassany
dc.description.abstract El present treball investiga i analitza el projecte de la franja horària diària de lectura autònoma, integrada dins el programa L’impuls de la lectura del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i els seu efectes en el desenvolupament de l`hàbit lector. Alhora, estudia la implementació de la iniciativa a un centre educatiu de secundària, a partir de la contextualització, l’observació crítica durant el període de pràcticum i la diagnosi de l’alumnat. Mitjançant la valoració de la viabilitat i efectivitat, i les capacitats i mancances de la implementació de la iniciativa, s’esbossarà una escarida proposta de millora, transcendental per a focalitzar sobre aspectes concrets a l’hora de millorar l’hàbit lector i el gust per la lectura de l’alumnat de secundària. L’anàlisi pràctica es fonamenta en un treball documental exposat al marc teòric en què es desenvolupa la correlació entre l’adquisició de l’hàbit lector i la millora dels resultats acadèmics, la importància de la lectura en el desenvolupament cognitiu de l’alumnat i en l’adquisició d’habilitats comunicatives, socials i personals, i la significació de la implicació (l’actitud, els interessos i les pràctiques) en l’adquisició de l’hàbit lector.
dc.description.abstract The following work aims at investigating and analysing the project of the daily time slot of autonomous reading, integrated within the program L’impuls de la lectura -in English, The impulse of reading- of the Department of Education of the Government of Catalonia, and its effects on the development of the reading habit. At the same time, the work intents to study the implementation of hence initiative in a high school education center, through a contextualization; a critical observation during the practicum period, and a diagnosis of the alumni. Through the assessment of the program’s viability and effectiveness, as well as the capabilities and shortcomings of its implementation, a brief proposal for improvement will be outlined; which is going to be of transcendental relevance in order to be able to focus on specific aspects when it comes to improve the reading habit and the taste for reading within high school students. The case study analysis is grounded on a critical review of the relevant literature developed in the theoretical framework, and it aims at unfolding the correlation between the acquisition of the reading habit and the improvement of the students’ academic results; the importance of reading within the cognitive development of the alumni and the acquisition of communicative, social and personal abilities, as well as in the significance of involvement (the attitude, interests and practices) regarding the acquisition of the reading habit.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.title L’hàbit lector, el gust per la lectura i el temps de lectura a secundària: estudi de la implementació del temps de lectura a un centre educatiu de secundària
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.subject.keyword Hàbit
dc.subject.keyword Gust
dc.subject.keyword Lector
dc.subject.keyword Lectura
dc.subject.keyword Llibre
dc.subject.keyword Temps
dc.subject.keyword Franja
dc.subject.keyword Plaer
dc.subject.keyword Docent
dc.subject.keyword Lliure
dc.subject.keyword Biblioteca
dc.subject.keyword Pràcticum
dc.subject.keyword Silenci
dc.subject.keyword Literatura
dc.subject.keyword Implicació
dc.subject.keyword Habit
dc.subject.keyword Taste
dc.subject.keyword Reader
dc.subject.keyword Reading
dc.subject.keyword Book,
dc.subject.keyword Book
dc.subject.keyword Education
dc.subject.keyword Impulse
dc.subject.keyword Autonomy
dc.subject.keyword Time
dc.subject.keyword Slot
dc.subject.keyword Pleasure
dc.subject.keyword Teacher
dc.subject.keyword Free
dc.subject.keyword Library
dc.subject.keyword Practicum
dc.subject.keyword Silence
dc.subject.keyword Literature
dc.subject.keyword Implication
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking