Welcome to the UPF Digital Repository

El desenvolupament de la competència transversal d’autoconeixement a través de la narrativa literària i cinematogràfica a l’ESO: anàlisi d’una pràctica docent al “Centre 1”

Show simple item record

dc.contributor.author Fermoso Senserrich, Anna
dc.date.accessioned 2022-09-16T14:08:30Z
dc.date.available 2022-09-16T14:08:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/54091
dc.description Treball fi de màster de l'especialitat en Llengua i Literatura Catalana. Màster de Formació del professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC.
dc.description Tutor: Antonio Luengo
dc.description.abstract Desenvolupar a l’aula les competències de l’àmbit personal i social, introduïdes en el currículum de l’ESO a Catalunya el 2015, requereix propostes didàctiques concretes que permetin al personal docent treballar-les des de cada àmbit i matèria. L’objectiu d’aquesta in vestigació és implementar una seqüència didàctica amb l’alumnat de 3r d’ESO del “Centre 1”, en el marc de la matèria de Llengua catalana i literatura, per tal de treballar la compentència transversal de la dimensió d’autoconeixement (C1) i un dels seus continguts clau: les capacitats emocionals. En aquest treball s’estudia el potencial de les narracions literàries i cinematogràfiques així com les metodologies didàctiques més eficients per tal de contribuir a la construcció de la identitat i al reconeixement de les emocions de l’alumnat en un període tan crucial com és l’adolescència. Els resultats d’aquest treball conclouen que la literatura i el cinema -en els seus gèneres narratius- són poderosos recursos per fomentar la mirada introspectiva, la presa de consciència sobre els trets de la personalitat i valors propis i les virtuts i limitacions personals. A més, també s’ha pogut demostrar la seva utilitat per a la identificació, anàlisi i expressió de les emocions. En definitiva, s’assenyala aquelles activitats i metodologies -com l’anàlisi i la construcció de personatges o l’escriptura creativa en alguns gèneres literaris i textuals- que contribueixen eficaçment al treball d’autoconeixement, de les capacitats emocionals, a l’enfortiment de l’autoestima i al desenvolupament en l’alumnat d’una actitud de compromís amb la superació i el creixement personal.
dc.description.abstract The development of personal and social competencies, introduced in the Compulsory Secondary Education (CSE) curriculum in Catalonia in 2015, requires specific didactic propo sals that allow teachers to work on them from each field and subject. The aim of this re search is to implement a didactic sequence for the 3rd grade’s CSE students at “Center 1”, in the subject Catalan language and literature, in order to work on the transversal competence of self-knowledge (C1) and one of its key contents: emotional abilities. This research work studies the potential of literary and cinematographic narratives as well as efficient di dactic methodologies in order to contribute to the construction of identity and the recogni tion of students' emotions in a period as crucial as adolescence. The results conclude that literature and cinema, with their narrative genres, are powerful resources for fostering an introspective attitude, recognising personality traits and values as well as personal virtues and limitations. In addition, they are useful to identify, analise and express emotions. In short, it points out those activities and methodologies that contribute effectively to work on the self-knowledge competence and the emotional abilities. Some examples are the analy sis and construction of characters and the creative writing in some literary and textual gen res. Working on these competence may contribute as well to strengthen self-esteem and develop an attitude of self-improvement and personal growth in students.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
dc.subject.other Literatura
dc.subject.other Cinematografia
dc.subject.other Educació
dc.subject.other Realització personal
dc.title El desenvolupament de la competència transversal d’autoconeixement a través de la narrativa literària i cinematogràfica a l’ESO: anàlisi d’una pràctica docent al “Centre 1”
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking