Show simple item record

dc.contributor.author Carrión García del Rincón, Joan Pere
dc.contributor.author Tatché Gómez, Anna
dc.date.accessioned 2022-09-13T13:04:32Z
dc.date.available 2022-09-13T13:04:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/54056
dc.description Treball fi de màster de l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Castellana. Màster de Formació del professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC
dc.description Tutora: Rosa Clar Martínez
dc.description.abstract En aquest estudi proposem, de manera teòrica i empírica, que integrar els interessos en les seqüències, en les unitats didàctiques i en els projectes d‟aula pot beneficiar la predisposició per a l‟aprenentatge i la coneixença de les persones que el professorat té davant. L‟objectiu del treball és elaborar una forma d‟integrar aquestes preferències en la construcció de quatre seqüències didàctiques, concretament de llengua i literatura catalana. En el desenvolupament d‟aquestes seqüències deixem palès que el rol del/la docent és una figura d‟acompanyant i mediadora de l‟aprenentatge, mentre que l‟alumnat és el protagonista i qui té les eines per operar, mesurar i reflexionar sobre la seva evolució. D‟altra banda, les activitats que proposem al final del treball són altament vivencials i extrapolables a altres contextos, amb objectius clars, a partir del treball cooperatiu i un paradigma d‟escola inclusiva.
dc.description.abstract This study proposes in a theoretical and empirical way that integrating interests in the teaching units or classroom projects can benefit the predisposition for learning and knowledge of the students that teachers face. The aim of our work is to develop a way to integrate these preferences in the construction of four Catalan language and literature teaching units. In the development of these units we make it clear that the role of the teacher is a figure of companion and mediator of learning, while the student is the protagonist and who has the tools to operate, measure and reflect about his/her evolution. On the other hand, the activities we propose at the end of the project are highly experiential and can be extrapolated to other contexts, with clear objectives, based on cooperative work and an inclusive school paradigm.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights © Tots els drets reservats
dc.subject.other Treball de fi de màster – Curs 2020-2021
dc.title Apropem els interessos de l'alumnat a l'aula
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.subject.keyword Interessos
dc.subject.keyword Aprenentatge
dc.subject.keyword Seqüències didàctiques
dc.subject.keyword Preferències
dc.subject.keyword Mediador
dc.subject.keyword Alumne
dc.subject.keyword Vivencial
dc.subject.keyword Treball cooperatiu
dc.subject.keyword Interests
dc.subject.keyword Learning
dc.subject.keyword Teaching units
dc.subject.keyword Preferences
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking