Welcome to the UPF Digital Repository

La qualitat lingüística del català a debat: una anàlisi del programa de ràdio "Popap"

Show simple item record

dc.contributor.author Ferrer Bogallo, Marina Tao
dc.date.accessioned 2022-09-02T14:21:59Z
dc.date.available 2022-09-02T14:21:59Z
dc.date.issued 2022-09-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/53985
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutor: Vicent Climent Ferrando
dc.description.abstract Els mitjans de comunicació formen part del nostre dia a dia i permeten que el món es mantingui connectat. Són canals de difusió massius que informen, entretenen i eduquen i, per tant, tenen un impacte en el públic alhora que reflecteixen la societat. Per aquesta raó, la qualitat de la llengua catalana ha estat una de les preocupacions del Govern de Catalunya i d’investigacions prèvies, i també la motivació d’aquesta recerca. L’objectiu és analitzar la qualitat lingüística del català del programa Popap de Catalunya Ràdio; en concret, s’examinen els fenòmens lèxics, gramaticals i de registre de dues seccions diferents. A més, es reflexiona sobre el paper de la llengua i dels mitjans com a difusors d’un model lingüístic de referència. Es constata, en primer lloc, que els resultats indiquen la presència d’alguns fenòmens inadequats quant a la normativa, però no presenten errors greus tenint en compte el registre informal del programa. En segon lloc, es corrobora no només la responsabilitat dels mitjans de compartir un model de llengua exemplar, sinó la de totes les professions. La locutora exerceix un bon ús del català dins el caràcter col·loquial del programa i, com a aportació addicional, ofereix el seu punt de vista sobre la difusió i la normalització del català.
dc.description.abstract Los medios de comunicación forman parte de nuestro día a día y permiten que el mundo se mantenga conectado. Son canales de difusión masivos que informan, entretienen y educan y, por lo tanto, tienen un impacto en el público a la vez que reflejan la sociedad. Por esta razón, la calidad de la lengua catalana ha sido una de las preocupaciones del Gobierno de Cataluña y de investigaciones previas, y también la motivación de esta investigación. El objetivo es analizar la calidad lingüística del catalán del programa Popap de Catalunya Ràdio; en concreto, se examinan los fenómenos léxicos, gramaticales y de registro de dos secciones diferentes. Además, se reflexiona sobre el papel de la lengua y de los medios como difusores de un modelo lingüístico de referencia. Se constata, en primer lugar, que los resultados indican la presencia de algunos fenómenos inadecuados en cuanto a la normativa, pero no presentan errores graves teniendo en cuenta el registro informal del programa. En segundo lugar, se corrobora no solo la responsabilidad de los medios de compartir un modelo de lengua ejemplar, sino la de todas las profesiones. La locutora ejerce un buen uso del catalán dentro del carácter coloquial del programa y, como aportación adicional, ofrece su punto de vista sobre la difusión y la normalización del catalán.
dc.description.abstract The media are part of our daily life and allow the world to stay connected. They are mass broadcasting channels that inform, entertain and educate and, therefore, have an impact on the public while reflecting society. For this reason, the quality of the Catalan language has been one of the concerns of the Government of Catalonia and previous research, and also the motivation for the present one. The aim is to analyze the linguistic quality of the Catalan language in the Popap program of Catalunya Ràdio; specifically, the lexical, grammatical and register phenomena of two different sections are examined. In addition, we reflect on the role of language and the media as disseminators of a linguistic model of reference. Firstly, the results indicate the presence of some inadequate phenomena in terms of normativity, but they do not show serious errors considering the informal register of the program. Secondly, it corroborates not only the responsibility of the media to share a model of exemplary language, but also that of all professions. The speaker makes good use of Catalan within the colloquial character of the program and, as an additional contribution, offers her point of view on the diffusion and normalization of Catalan.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title La qualitat lingüística del català a debat: una anàlisi del programa de ràdio "Popap"
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Mitjans de comunicació
dc.subject.keyword Qualitat lingüística
dc.subject.keyword Català
dc.subject.keyword Catalunya Ràdio
dc.subject.keyword Medios de comunicación
dc.subject.keyword Calidad lingüística
dc.subject.keyword Catalán
dc.subject.keyword Media
dc.subject.keyword Linguistic quality
dc.subject.keyword Catalan
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking