Welcome to the UPF Digital Repository

Proposta de curs de formació de LSC per al professorat en modalitat virtual: introducció a la LSC i a la comunitat Sorda; Elaboració de materials de suport per al curs Introducció a la LSC i a la comunitat Sorda.

Show simple item record

dc.contributor.author Queralt i Calvo, Aina
dc.date.accessioned 2022-08-31T16:28:53Z
dc.date.available 2022-08-31T16:28:53Z
dc.date.issued 2022-08-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/53963
dc.description Treball de fi del grau del Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. Tutora: Gemma Barberà Altimira
dc.description.abstract El desconeixement o la percepció errònia de la llengua de signes (LS), així com de la cultura i la comunitat Sorda, és un fet generalitzat a la societat i, en conseqüència, persistent a la major part de la comunitat educativa oïdora, que es perpetua quan es pren consciència del món que engloba aquesta llengua més enllà de l’àmbit lingüístic. En el present treball, s’estableix com a objectiu clau la creació d’una proposta de curs de formació de llengua de signes catalana (LSC) per al professorat, tot prenent un enfocament comunicatiu orientat a l’acció d’acord amb la metodologia d’ensenyament-aprenentatge basada en tasques. Així, per a una millor aproximació al món de la LSC, s’elaboren un seguit de materials de suport visuals, tant lingüístics com sobre la cultura de la comunitat Sorda, que es posen en consonància amb el curs gràcies a un entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge. Prenent com a punt de partida els reptes i necessitats actuals de la LSC, es duu a terme una recerca documental i la pertinent selecció dels materials disponibles en aquest àmbit per tal d’assolir els propòsits establerts. En aquest sentit, aquest projecte contribueix a fer un pas més cap a la supressió de les barreres de comunicació en un camp d’estudi on encara queda un llarg camí per recórrer, tot incloent-hi diversos enfocaments d’ensenyament-aprenentatge de la llengua. A més, en ser un curs en línia, s’obre la porta a la possibilitat real de fer-ne difusió més enllà del col·lectiu docent.
dc.description.abstract The lack of awareness and the misconceptions about sign language (SL) and Deaf community and culture and is a widespread phenomenon in the general society, which is also a persistent fact in most of the hearing educational community. Therefore, it lingers, as well, when it comes to becoming aware of the world that surrounds this language, beyond the linguistic field. The main goal of this paper is to propose a Catalan Sign Language (LSC) course for teachers, based on an action-oriented communicative approach according to a task-based teaching-learning methodology. In this sense, in order to achieve a better approach to the world of LSC, a combination of supplementary visual instructional materials have been designed, both linguistic and focused on the Deaf community and culture, which are put together thanks to a virtual teaching-learning environment. On the basis of the current LSC challenges and needs and with the intention of meeting the established purposes, documentary research has been carried out, in conjunction with the appropriate materials selection from the ones available in this field currently. On this matter, this project contributes in terms of taking a step forward in the removal of communication barriers in a field where there is still a long way to go, enclosing different teaching-learning approaches. Likewise, considering that it is an online course, it opens the door to the real chance of application beyond the teachers group.
dc.description.abstract El desconocimiento o la percepción errónea de la lengua de signos (LS), así como de la cultura y la comunidad Sorda, es un hecho generalizado en la sociedad y, por consiguiente, persistente en la mayor parte de la comunidad educativa oyente, que se perpetúa en cuanto se toma consciencia del mundo que rodea a esta lengua, más allá del ámbito lingüístico. En el presente trabajo, se establece como objetivo principal la creación de una propuesta de curso de formación de lengua de signos catalana (LSC) para el profesorado, adoptando un enfoque comunicativo orientado a la acción conforme con la metodología de enseñanza-aprendizaje basada en tareas. De este modo, para conseguir una mejor aproximación al mundo de la LSC, se elaboran una serie de materiales complementarios visuales, tanto lingüísticos como sobre la cultura de la comunidad Sorda, que se ponen en consonancia con el curso gracias a un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Estableciendo como punto de partida los retos y necesidades actuales de la LSC, se lleva a cabo una investigación documental y la pertinente selección de materiales disponibles en este ámbito con el fin de cumplir con los propósitos establecidos. En este sentido, este proyecto contribuye dando un paso más hacia la supresión de las barreras de comunicación en un campo de estudio donde aún queda un largo camino por recorrer, incluyendo diferentes enfoques de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en tratarse de un curso en línea, se abre la puerta a la posibilidad real de difusión más allá del colectivo docente.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Tots el drets reservats
dc.title Proposta de curs de formació de LSC per al professorat en modalitat virtual: introducció a la LSC i a la comunitat Sorda; Elaboració de materials de suport per al curs Introducció a la LSC i a la comunitat Sorda.
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Llengua de signes catalana
dc.subject.keyword Ensenyament-aprenentatge
dc.subject.keyword Materials didàctics
dc.subject.keyword Enfocament comunicatiu orientat a l’acció
dc.subject.keyword Ensenyament-aprenentatge basat en tasques
dc.subject.keyword Proposta didàctica
dc.subject.keyword Entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge
dc.subject.keyword Lengua de signos catalana
dc.subject.keyword Enseñanza-aprendizaje
dc.subject.keyword Materiales didácticos
dc.subject.keyword Enfoque comunicativo orientado a la acción
dc.subject.keyword Enseñanza-aprendizaje basada en tareas
dc.subject.keyword Propuesta didáctica
dc.subject.keyword Entorno virtual de enseñanza aprendizaje
dc.subject.keyword Catalan Sign Language
dc.subject.keyword Teaching-learning
dc.subject.keyword Instructional materials
dc.subject.keyword Action-oriented communicative approach
dc.subject.keyword Task-based teaching-learning
dc.subject.keyword Didactic proposal
dc.subject.keyword Virtual teachinglearning environment
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking