Welcome to the UPF Digital Repository

Sobre la necessitat d’obres lexicogràfiques especialitzades: creació d’un diccionari d’anàlisi musical

Show simple item record

dc.contributor.author Roigé Foix, Joana
dc.date.accessioned 2022-07-26T16:00:57Z
dc.date.available 2022-07-26T16:00:57Z
dc.date.issued 2022-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/53822
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació. Tutora: Elisenda Bernal
dc.description.abstract L’anàlisi musical és una de les disciplines fonamentals que s'ensenyen als conservatoris de música. Tot i això, no té cap diccionari especialitzat que en tracti la terminologia. De fet, en català s’han publicat pocs diccionaris de música, la majoria dels quals són poc sistemàtics o incomplets. Per a contribuir a reduir aquesta manca d’obres de referència en l’àmbit, aquest treball es proposa elaborar un diccionari multilingüe d’anàlisi musical dirigit a professionals de la música i a traductors i correctors especialitzats. Per a aconseguir-ho, s’ha establert un corpus amb textos de l’àmbit i, mitjançant l’eina Terminus 2.0, s’ha fet una extracció de termes i s’ha emplenat una fitxa per a cadascun d’ells, que inclou la denominació en català, els equivalents en castellà i anglès i la definició del terme. Finalment, s’ha editat en format PDF i web per a facilitar-ne la consulta als usuaris. Aquest diccionari suposa una base important en el camp de la terminologia musical i evidencia la necessitat d’un treball molt més exhaustiu i amb més recursos per a l’elaboració d’un diccionari de música en català.
dc.description.abstract El análisis musical es una de las disciplinas fundamentales que se enseñan en los conservatorios de música. Aun así, no hay ningún diccionario especializado que trate su terminología. En realidad, en catalán se han publicado pocos diccionarios de música, la mayoría de ellos poco sistemáticos o incompletos. Para contribuir a reducir esta carencia de obras de referencia en el ámbito, este trabajo se propone elaborar un diccionario multilingüe de análisis musical dirigido a profesionales de la música y a traductores y correctores especializados. Para conseguirlo, se ha establecido un corpus con textos del ámbito y, mediante la herramienta Terminus 2.0, se ha hecho la extracción de términos y se ha rellenado una ficha para cada uno de ellos, que incluye la denominación en catalán, los equivalentes en castellano e inglés y la definición del término. Finalmente, se ha editado en formato PDF y web para facilitar la consulta a los usuarios. Este diccionario supone una base importante en el campo de la terminología musical y evidencia la necesidad de un trabajo mucho más exhaustivo y con más recursos para la elaboración de un diccionario de música en catalán.
dc.description.abstract Musical analysis is a fundamental discipline which is taught in music conservatories. Even so, there are no specialized dictionaries dealing its terminology. Actually, there are few dictionaries about music published in Catalan, and most of them are unsystematic or incomplete. In order to contribute to reduce this lack of reference works in the field, this paper aims to elaborate a multilingual dictionary of musical analysis addressed to music professionals and specialized translators and proofreaders. To achieve this, a corpus of texts in the field has been established and, using the tool Terminus 2.0, terms have been extracted and a card has been filled in for each one of them, including the Catalan denomination, the Spanish and English equivalents, and the definition of the term. Finally, it has been edited in PDF and web format to facilitate consultation by users. This dictionary is an important foundation in the field of musical terminology and shows the need for a much more exhaustive work and with more resources for the elaboration of a music dictionary in Catalan.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.title Sobre la necessitat d’obres lexicogràfiques especialitzades: creació d’un diccionari d’anàlisi musical
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Anàlisi musical
dc.subject.keyword Terminologia
dc.subject.keyword Obres lexicogràfiques
dc.subject.keyword Diccionaris multilingües
dc.subject.keyword Eines per a la traducció
dc.subject.keyword Análisis musical
dc.subject.keyword Terminología
dc.subject.keyword Obras lexicográficas
dc.subject.keyword Diccionarios multilingües
dc.subject.keyword Herramientas para la traducción
dc.subject.keyword Musical analysis
dc.subject.keyword Terminology
dc.subject.keyword Lexicographical works
dc.subject.keyword Multilingual dictionaries
dc.subject.keyword Translation tools
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking