Welcome to the UPF Digital Repository

Descripció del dialecte eivissenc; Aproximació qualitativa a la parla dels joves d’Eivissa

Show simple item record

dc.contributor.author Marí Marí, Joana
dc.date.accessioned 2021-10-20T12:59:17Z
dc.date.available 2021-10-20T12:59:17Z
dc.date.issued 2021-10-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48736
dc.description Treball de fi del grau del Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. Tutor: Joan Costa Carreras
dc.description.abstract No hi ha gaires estudis sobre el parlar de l’illa d’Eivissa i els que hi ha no són recents. Per això, aquest treball integrat se centra en aquest dialecte: al primer treball, se’n fa una descripció global i, al segon, es fa una aproximació qualitativa a la parla dels joves eivissencs. Així doncs, els objectius d’aquests treballs són, d’una banda, caracteritzar els trets d’aquest dialecte, així com veure quina presència té a les obres de referència catalanes i, d’altra banda, observar si, a partir de les dades obtingudes, hi ha indicis de canvi entre els joves de tres localitats de l’illa i si aquests canvis depenen de la llengua de transmissió dels pares o del lloc on viuen. Per tant, la metodologia per dur a terme aquest treball consta d’una revisió bibliogràfica i, a més, d’entrevistes a dotze informants, sis de catalanoparlants i sis de castellanoparlants, de tres localitats diferents. Pel que fa als resultats obtinguts, es pot observar que s’obren futures línies de recerca, ja que el darrer estudi global de l’eivissenc és de l’any 1999 i, alhora, s’observen indicis de canvi pel que fa a la parla dels joves.
dc.description.abstract No hay muchos estudios sobre ibicenco y los que hay no son recientes. Por eso, este trabajo integrado se centra en este dialecto: en el primer trabajo, se hace una descripción global y, en el segundo, se hace una aproximación cualitativa sobre el habla de los jóvenes ibicencos. Así pues, los objetivos de estos trabajos son, por un lado, caracterizar los rasgos de este dialecto, así como ver qué presencia tiene en las obras de referencia catalanas y, por otro lado, observar si, a partir de los datos obtenidos, hay indicios de cambio entre los jóvenes de tres localidades de la isla y si estos cambios dependen de la lengua de transmisión de los padres o del lugar donde viven. Por lo tanto, la metodología para llevar a cabo este trabajo consta de una revisión bibliográfica y, además, de entrevistas a doce informantes, seis catalanoparlantes y seis castellanoparlantes, de las tres localidades. En cuanto a los resultados obtenidos, se puede observar que se abren futuras líneas de investigación, puesto que el último estudio global del ibicenco es del año 1999 y, a la vez, se observan indicios de cambio respeto al habla de los jóvenes.
dc.description.abstract There are not many studies on the dialect spoken in Ibiza and those that exist are not recent. For this reason, this integrated project focuses on this dialect. In the first project, we make a global description and, in the second one, a qualitative approach to the speech of young Ibizans. Thus, this project aims to characterize the features of this dialect, as well as to see what presence it has in Catalan reference works and. It also aims to observe, from the data obtained, whether there are signs of change among the young people from three localities within the island, and whether these changes depend on their parents’ language or the place where they live. Therefore, the methodology to carry out this project consists of a bibliographic review, and in addition, interviews with twelve informants: six Catalan speakers and six Spanish speakers who are from three different localities within the island. As for the results obtained, it can be observed that future lines of research are open, since the last global study of Ibizan dialect dates from 1999. At the same time, there are also signs of change regarding the speech of young people.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
dc.title Descripció del dialecte eivissenc; Aproximació qualitativa a la parla dels joves d’Eivissa
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword dialectologia
dc.subject.keyword variació lingüística
dc.subject.keyword variació intradialectal
dc.subject.keyword sociolingüística
dc.subject.keyword eivissenc
dc.subject.keyword català
dc.subject.keyword transmissió lingüística
dc.subject.keyword dialectología
dc.subject.keyword variación lingüística
dc.subject.keyword variación intradialectal
dc.subject.keyword sociolingüística
dc.subject.keyword ibicenco
dc.subject.keyword catalán
dc.subject.keyword transmisión lingüística
dc.subject.keyword dialectology
dc.subject.keyword linguistic variation
dc.subject.keyword intradialectal variation
dc.subject.keyword sociolinguistics
dc.subject.keyword Ibizan
dc.subject.keyword Catalan
dc.subject.keyword language transmission
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking