Welcome to the UPF Digital Repository

L’ensenyament de català al Consorci per a la Normalització Lingüística: les motivacions dels estudiants per aprendre català

Show simple item record

dc.contributor.author Segalés Marinas, Júlia
dc.date.accessioned 2021-01-15T09:20:17Z
dc.date.available 2021-01-15T09:20:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/46190
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutora: Montserrat González Condom.
dc.description.abstract Les migracions a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat són i han estat molt freqüents i persistents al llarg de dècades, i són molts aquells que arriben a un nou país i es troben amb una nova llengua, el català. Aquest treball té per objectiu esbrinar què indueix als nouvinguts a aprendre català, com estudiants dels programes que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística. A partir d’una enquesta i un corpus de 27 participants, s’han analitzat les principals motivacions que tenen els alumnes per aprendre català i quins són els contextos i situacions comunicatives en què fan ús de la llengua. Els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi mostren que la causa principal per aprendre català és per motius laborals i que els àmbits d’ús del català recauen majoritàriament en els serveis públics i no en les comunicacions interpersonals i informals.
dc.description.abstract Las migraciones en la ciudad del Hospitalet de Llobregat son y han sido muy frecuentes y persistentes a lo largo de décadas, y son muchos aquellos que llegan a un nuevo país y se encuentran con una nueva lengua, el catalán. Este trabajo tiene como objetivo averiguar qué induce a los recién llegados a aprender catalán, como estudiantes de los programas que ofrece el Consorci per a la Normalització Lingüística. A partir de una encuesta y un corpus de 27 participantes, se han analizado las principales motivaciones que tienen los alumnos para aprender catalán y cuáles son los contextos y situaciones comunicativas en que hacen uso de la lengua. Los resultados obtenidos a partir del análisis muestran que la causa principal para aprender catalán es por motivos laborales y que los ámbitos de uso del catalán recaen mayoritariamente en los servicios públicos y no en las comunicaciones interpersonales e informales.
dc.description.abstract The migrations in the city of Hospitalet de Llobregat are and have been very frequent and persistent over decades, and many are those who arrive at a new country and come across a new language, Catalan. The aim of this study is to find out what induces newcomers to learn Catalan, as students of the programs offered by the Consorci per a la Normalització Lingüística. Based on a survey and a corpus of 27 participants, the main motivations of students to learn Catalan have been analysed as well as the contexts and communication situations in which they make use of the language. The results obtained from the analysis show that the main cause for learning Catalan is for labour reasons and that the areas of use of Catalan are mostly in public places and not in interpersonal and informal communications.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title L’ensenyament de català al Consorci per a la Normalització Lingüística: les motivacions dels estudiants per aprendre català
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Diglòssia
dc.subject.keyword Àmbit d’ús
dc.subject.keyword Motivacions d’aprenentatge
dc.subject.keyword Ensenyament de català
dc.subject.keyword Diglosia
dc.subject.keyword Ámbito de uso
dc.subject.keyword Motivaciones de aprendizaje
dc.subject.keyword Enseñanza de catalán
dc.subject.keyword Diglossia
dc.subject.keyword Area of usage
dc.subject.keyword Learning motivations
dc.subject.keyword Teaching of Catalan
dc.subject.keyword Hospitalet de Llobregat
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking