Welcome to the UPF Digital Repository

Anàlisi computacional de transferències sensorials en metàfores sinestèsiques

Show simple item record

dc.contributor.author Carbó Meix, Míriam
dc.date.accessioned 2021-01-14T14:03:58Z
dc.date.available 2021-01-14T14:03:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/46175
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutor: Antoni Badia Cardús
dc.description.abstract El processament del llenguatge natural ha esdevingut una aplicació àmpliament usada per a estudiar fenòmens lingüístics. Aquest Treball de Fi de Grau mostra un estudi de corpus en què s’analitzen els patrons de direccionalitat de les transferències sensorials en les metàfores sinestèsiques presents en poemes d’autors sinestèsics, un fenomen àmpliament estudiat en l’àmbit de la lingüística cognitiva. Es fa servir una metodologia computacional que engloba gran part dels continguts de l’àmbit de les llengües i tecnologies que s’han impartit al llarg del grau. L’objectiu principal d’aquest treball és contrastar diverses hipòtesis que s’han establert en relació amb aquest fenomen, utilitzant eines computacionals. Els resultats de l’estudi ofereixen una anàlisi semàntica i sintàctica de les metàfores sinestèsiques i, alhora, es fa una proposta de model en forma de diagrama que reflecteix les dades obtingudes. Els resultats demostren que la direccionalitat és la mateixa que han proposat altres investigadors, però amb l’excepció que el color és una modalitat sensorial baixa. D’altra banda, les anàlisis computacionals dutes a terme han generat resultats generalment satisfactoris.
dc.description.abstract El procesamiento del lenguaje natural se ha convertido en una aplicación ampliamente usada para estudiar fenómenos lingüísticos. Este Trabajo de Final de Grado muestra un estudio de corpus en el que se analizan los patrones de direccionalidad de las transferencias sensoriales en las metáforas sinestésicas presentes en poemas de autores sinestésicos, un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito de la lingüística cognitiva. Se utiliza una metodología computacional que engloba gran parte de los contenidos del ámbito de las lenguas y tecnologías que se han impartido durante el grado. El objetivo principal del presente trabajo es contrastar varias hipótesis que se han establecido en relación con este fenómeno, utilizando herramientas computacionales. Los resultados del estudio ofrecen un análisis semántico y sintáctico de las metáforas sinestésicas y, a su vez, se hace una propuesta de modelo en forma de diagrama que refleja los datos obtenidos. Los resultados demuestran que la direccionalidad es la misma que han propuesto otros investigadores, pero con la excepción de que el color es una modalidad sensorial baja. Por otra parte, los análisis computacionales llevados a cabo han generado resultados generalmente satisfactorios.
dc.description.abstract Natural Language Processing has become a widely used application to investigate linguistic phenomena. This Final Project Degree shows a corpus-based study in which patterns of directionality of the sensory transfers in synesthetic metaphors appearing in poems of synesthetic authors are analyzed, a wide-studied phenomenon in the area of Cognitive Linguistics. A computational methodology is used, which includes great part of the contents imparted in the degree. The aim of the current work is that of contrasting various hypotheses that have been proposed in relation to this phenomenon, using computational tools. Results of the study provide a semantic and syntactic analysis of synesthetic metaphors and, at the same time, a diagram model that reflects the data obtained is proposed. Results show that the directionality is the same that other authors have suggested, but with the exception that color is a low sensory modality. On the other hand, the computational analyses carried out have generated generally satisfactory results.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title Anàlisi computacional de transferències sensorials en metàfores sinestèsiques
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Lingüística computacional
dc.subject.keyword Lingüística cognitiva
dc.subject.keyword Metàfores sinestèsiques
dc.subject.keyword Metáforas sinestésicas
dc.subject.keyword Python
dc.subject.keyword Lingüística de corpus
dc.subject.keyword Computational Linguistics
dc.subject.keyword Cognitive Linguistics
dc.subject.keyword Synesthetic metaphors
dc.subject.keyword Corpus Linguistics
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking