Welcome to the UPF Digital Repository

Ensenyar ciències a través de les ulleres liles : és una bona estratègia per fomentar la igualtat entre els gèneres i millorar el clima a l'aula?

Show simple item record

dc.contributor.author Cobos Garcia, Ariadna
dc.contributor.author Nuñez Garcia, Gemma
dc.date.accessioned 2019-11-06T09:04:53Z
dc.date.available 2019-11-06T09:04:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/42741
dc.description Treball fi de màster de l’especialitat de Ciències naturals. Màster de Formació del professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC
dc.description Mentor: Jesús Pedrós
dc.description Tutora: Mar Carrió
dc.description.abstract Aconseguir la igualtat de gènere segueix sent un dels reptes primordials de la societat actual i en tots els àmbits d’actuació. I és en aquest punt on l’educació esdevé un agent essencial per a la transformació social amb la intenció d’aconseguir una societat justa, equitativa i sostenible. Aquest estudi de cas pretén explorar si a través de l'ensenyament-aprenentatge de les ciències des d’una mirada feminista es pot fomentar la igualtat de gèneres i millorar el clima a l’aula. Per fer-ho s’ha dissenyat i implementat a l’Institut Barcelona-Congrés una unitat didàctica de l’assignatura de Biologia i Geologia a primer d’ESO i una seqüència didàctica a primer de Batxillerat, i s’ha acompanyat d’una gestió d’aula centrada en l’educació en valors. S’han analitzat els coneixements i la percepció que té l’alumnat de primer d’ESO sobre el gènere i també s’ha explorat si el gènere té alguna influència en la percepció de les ciències i l’entorn -entès com a família, amics/es, escola i professorat-. Com a instruments de recollida de dades s’han utilitzat dos qüestionaris, un abans de la intervenció i un després, una producció de l’alumnat (text argumentatiu) i una graella d’observació i autoreflexió docent. Les preguntes dels qüestionaris s’han valorat segons el grau de conformitat en base a una escala de Likert i s’han analitzat quantitativament, mentre que la resta d’instruments s’han analitzat qualitativament a través d’una categorització i triangulació. L’anàlisi de les dades revela que l’alumnat ha après sobre el gènere i la importància de treballar-ho a l’aula i sobre valors com el respecte, la igualtat, la tolerància i la justícia. A més a més, treballar-ho des de les ciències ha permès visibilitzar que la ciència és per tots i per a totes i incidir en aspectes íntimament relacionats amb el gènere i la condició de ser home/dona que sovint no s’exploren a les aules de Biologia. Aquest estudi posa de manifest la necessitat de realitzar més estudis que permetin explorar les visions, expectatives i reptes que es troben per integrar el gènere en la pràctica docent.
dc.description.abstract Achieving gender equality is still one of the main challenges of nowadays society and for all areas of action. Education becomes an essential agent for social transformation to fulfil a fair, equitable and sustainable society. The current investigation tend to explore whether gender equality and class’ atmosphere can be promoted and improved through science classrooms taught from a feminist insight. For that, a DU in Biology and Geology for 1st grade ESO, and a SU in 1rst grade Batxillerat, as well as, an exhaustive classroom management based on values education, have been designed and implemented in Institut Barcelona-Congrés. The aim of this study is to examine the knowledge and awareness that boys and girls from first grade high school have about gender, and whether gender has any influence on student’ perceptions about sciences and environment (family, friends, school and teachers). Two questionnaires, pre and post intervention, were used as research instruments and the results obtained were valued depending on the conformity grade based in a Likert scale and analyzed quantitatively. A students’ production (argumentative text) and the teachers’ self-examination grid were discussed qualitatively. Categorization, triangulation and cross-verification of the collected evidences were present throughout the analysis. The investigation elucidate that students have learned about gender, the importance of learning it at class, and values such as respect, equality, tolerance and justice. Moreover, including gender into sciences classes has allow science to be a visible opportunity for everyone, and to focus on aspects tightly related to gender and the conditions attached of being a man or a woman which are not often discussed at Biology classes. Further research is needed in order to explore the visions, expectations and challenges which allow to introduce and integrate gender learning into teaching practice.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Espanya
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es/
dc.subject.other Igualtat entre els sexes
dc.subject.other Educació inclusiva
dc.subject.other Entorn escolar
dc.title Ensenyar ciències a través de les ulleres liles : és una bona estratègia per fomentar la igualtat entre els gèneres i millorar el clima a l'aula?
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking