Welcome to the UPF Digital Repository

L'equitat i el rendiment de l'alumnat d'origen estranger català a les proves PISA 2015: una anàlisi quantitativa transversal entre Catalunya, Espanya i les economies de l'OCDE

Show simple item record

dc.contributor.author Alemany Muñoz, Àlex
dc.date.accessioned 2018-12-04T11:25:32Z
dc.date.available 2018-12-04T11:25:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/35960
dc.description Treball de fi de grau en Llengües Aplicades. Tutora: Lourdes Díaz Rodríguez
dc.description.abstract A la Catalunya actual i, sobretot, en el marc europeu, les polítiques públiques vers la integració lingüística i social dels infants d’origen estranger és un tema recurrent en l’esfera social, així com en l’agenda política. Aquest informe quantitatiu de tipus transversal analitza el rendiment i l’equitat de l’alumnat d’origen estranger català en el context de l’avaluació del Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants (PISA) de 2015, amb l’objectiu de fer inferències de l’estat de l’alumnat immigrant de primera i segona generació català de 15 anys en relació al context de les economies de l’OCDE, les altres comunitats autònomes espanyoles participants en les proves i, en especial, al Quebec. D’aquesta manera, es parteix de la hipòtesi que el rendiment i l’equitat dels alumnes d’origen estranger a Catalunya són estadísticament similars als de la resta de comunitats de l’Estat espanyol i d’economies participants en l’edició de 2015 de PISA, així com de la idea que l’ús del català en el procés d’acollida és efectiu i no influeix negativament el rendiment d’aquest col·lectiu en el marc de l’avaluació. Quant a la metodologia, s’empra la base de dades PISA Database per a la inferència estadística de dades segons les variables de l’índex migratori (ISS), el socioeconòmic (ESCS), sexe, gènere, tipus d’escola i de llengua parlada a casa en les tres competències de les proves: científica, matemàtica i comprensió lectora. A partir de l’anàlisi, s’observa que l’alumnat immigrant de primera generació a Catalunya obté millors resultats als de la resta de comunitats autònomes i la mitjana de l’OCDE, com també es troben diferències en el rendiment un cop aplicat el descompte de l’índex ESCS. A més, es demostra que la diferència en el rendiment dels alumnes d’origen estranger entre Catalunya i el Quebec es veu lligada al context socioeconòmic present a casa.
dc.description.abstract En la Cataluña actual y, sobre todo, en el marco europeo, las políticas públicas hacia la integración lingüística y social de los niños de origen extranjero es un tema recurrente en la esfera social, así como en la agenda política. Este informe cuantitativo de tipo transversal analiza el rendimiento y la equidad del alumnado de origen extranjero catalán en el contexto de la evaluación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2015, con el objetivo hacer inferencias del estado del alumnado inmigrante de primera y segunda generación catalán de 15 años en relación con el contexto de las economías de la OCDE, las otras comunidades autónomas españolas participantes en las pruebas y, en especial, con el Quebec. De este modo, se parte de la hipótesis de que el rendimiento y la equidad de los alumnos de origen extranjero en Cataluña son estadísticamente similares a los del resto de comunidades de España y de economías participantes en la edición de 2015 de PISA, así como de la idea de que el uso del catalán en el proceso de acogida es efectivo y no influye negativamente en el rendimiento de este colectivo en el marco de la evaluación. En cuanto a la metodología, se emplea la base de datos PISA Database para la estadística inferencial de datos según las variables del índice migratorio (ISS), el socioeconómico (ESCS), sexo, género, tipo de escuela y de lengua hablada en casa en las tres competencias de las pruebas: científica, matemática y comprensión lectora. A partir del análisis, se observa que el alumnado inmigrante de primera generación en Cataluña obtiene mejores resultados a los del resto de comunidades autónomas y la media de la OCDE, así como se hallan diferencias en el rendimiento una vez aplicado el descuento de la índice ESCS. Se demuestra también que la diferencia en el rendimiento de los alumnos de origen extranjero entre Cataluña y Quebec se ve relacionada con el contexto socioeconómico presente en casa.
dc.description.abstract In contemporary Catalonia, as well as in the European framework, public policies towards the linguistic and social integration of children of foreign origin is a recurring theme in the social area, just as in the political agenda. This quantitative cross-sectional report analyzes the performance and equity of students of foreign Catalan students in the context of the International Student Assessment Program (PISA) in 2015, with the aim of making inferences about the situation of first and second generation immigrant 15-year-old students in Catalonia in relation to the OECD economies, the other Spanish Autonomous Regions participating in the test and, especially, Quebec. Thus, it is assumed that the performance and equity of students of foreign origin in Catalonia is statistically similar to that of the rest of the communities in Spain and to the participating economies in the 2015 edition of PISA, as well as the idea that the use of Catalan in the reception process is effective and does not affect negatively the performance of this group in the evaluation framework. In terms of methodology, the PISA Database is used for the inferential statistics of data according to the variables of migration (ISS) and socioeconomic (ESCS) indexes, sex, gender, type of school and language spoken at home in the three domains of the tests: mathematics, science and reading comprehension. It is observed that first-generation immigrant students in Catalonia achieve better results than the rest of Autonomous Regions and the OECD average, as well as differences in performance once the discount of the ESCS index has been applied. In addition, the results have also shown that the difference in the performance of students of foreign origin between Catalonia and Quebec is linked to the socioeconomic background at home.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title L'equitat i el rendiment de l'alumnat d'origen estranger català a les proves PISA 2015: una anàlisi quantitativa transversal entre Catalunya, Espanya i les economies de l'OCDE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Immigració
dc.subject.keyword Integració
dc.subject.keyword Acollida
dc.subject.keyword Immersió lingüística
dc.subject.keyword PISA
dc.subject.keyword OCDE
dc.subject.keyword Catalunya
dc.subject.keyword Alumnat d’origen estranger
dc.subject.keyword Polítiques públiques
dc.subject.keyword Educació
dc.subject.keyword Multiculturalitat
dc.subject.keyword Inmigración
dc.subject.keyword Integración
dc.subject.keyword Acogida
dc.subject.keyword Inmersión lingüística
dc.subject.keyword Cataluña
dc.subject.keyword Alumnado de origen extranjero
dc.subject.keyword Políticas públicas
dc.subject.keyword Educación
dc.subject.keyword Multiculturalidad
dc.subject.keyword Immigration
dc.subject.keyword Integration
dc.subject.keyword Welcoming policy
dc.subject.keyword Linguistic immersion
dc.subject.keyword Catalonia
dc.subject.keyword Foreign students
dc.subject.keyword Public policy
dc.subject.keyword Education
dc.subject.keyword Multiculturalism
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking