Show simple item record

dc.contributor.author Alsius, Salvador
dc.contributor.author Alcalá Anguiano, Fabiola
dc.contributor.author Salgado, Francesc
dc.date.accessioned 2018-01-17T16:35:39Z
dc.date.available 2018-01-17T16:35:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Alsius A, Alcalà F, Salgado F. L'Ètica en terres de frontera. Quaderns del CAC. 2011;13(36):19-30.
dc.identifier.issn 1138-9761
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/33662
dc.description.abstract En aquest article s’aborda el tema de la hibridació de gèneres als mitjans audiovisuals des de la perspectiva de l’ètica professional del periodisme. En primer lloc, s’analitzen els fonaments morals de les diverses modalitats de la comunicació social, el més clar i sòlid dels quals és, precisament, el que cimenta i salvaguarda la informació de qualitat. A continuació es fa una incursió en els dubtes deontològics que suscita la hibridació entre alguns dels gèneres que són considerats com a plenament periodístics i, concretament, entre els grups de gèneres anomenats informatius i el grup de gèneres d’opinió. Després es fa una exploració dels terrenys fronterers amb el periodisme dins del panorama audiovisual –la publicitat i la propaganda, la ficció i l’entreteniment– per concloure que la mistificació d’aquests àmbits pot comportar perills per a la integritat de la informació.
dc.description.abstract This article addresses the issue of the hybridization of genres in the media from the perspective of the professional ethics of journalism. It first examines the moral basis of the various forms of social communication, the clearest and most robust of which is, precisely, the one that cements and safeguards the quality of information. It then looks at the ethical questions raised by the hybridisation between some of the genres that are considered fully journalism, and specifically the group of genres called “informative” and genre group of “opinion”. It then explores the borderland between journalism in the audiovisual landscape (advertising and propaganda, fiction and entertainment) to conclude that the mystification of these areas may entail risks to the integrity of the information.
dc.description.sponsorship Aquest article recull, en algunes de les seves parts, resultats de la recerca “Ètica i excel·lència informativa. La deontologia periodística davant de les expectatives dels ciutadans” (2006-2010), que forma part del pla R+D+I 2004-2007 del Ministeri de Ciència i Innovació (SEJ 2006-05631-C05).
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Consell de l'Audiovisual de Catalunya
dc.relation.ispartof Quaderns del CAC. 2011;13(36):19-30.
dc.rights © Consell de l'Audiovisual de Catalunya
dc.title L'Ètica en terres de frontera
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.subject.keyword Mitjans audiovisuals
dc.subject.keyword Periodisme
dc.subject.keyword Gèneres
dc.subject.keyword Hibridació
dc.subject.keyword Deontologia
dc.subject.keyword Publicitat
dc.subject.keyword Ficció
dc.subject.keyword Entreteniment
dc.subject.keyword Audiovisual media
dc.subject.keyword Journalism
dc.subject.keyword Genres
dc.subject.keyword Hybridization
dc.subject.keyword Ethics
dc.subject.keyword Advertising
dc.subject.keyword Fiction
dc.subject.keyword Entertainment
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/ES/2PN/SEJ2006-05631-C05
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking