Show simple item record

dc.contributor.author Freixas Cardona, Martí
dc.date.accessioned 2016-12-14T16:29:38Z
dc.date.available 2016-12-14T16:29:38Z
dc.date.issued 2016-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/27764
dc.description Tutora: Elisenda Bernal
dc.description Treball de fi de grau en Traducció i Interpretació
dc.description.abstract Les llengües creen constantment paraules noves i la neologia és la disciplina lingüística que s’ocupa d’aquestes unitats lèxiques noves. Aquest treball té com a objectiu principal descriure el paper de la neologia formal, és a dir, les unitats creades a partir dels propis recursos de la llengua, com ara els prefixos, els sufixos, l’abreviació o la siglació, en els diferents mitjans de comunicació escrits en llengua catalana, així com, si escau, escatir si els diaris bilingües podrien estar influïts per la llengua original en la seva versió catalana. El propòsit inicial era crear una mostra prou representativa que pogués proporcionar dades fiables per a una anàlisi contrastiva. Per a l’elaboració d’aquest corpus, cal dir que s’han validat manual-ment un total de deu diaris corresponents a dues publicacions diàries del mes de març de l’Ara i El Punt - Avui, dos diaris monolingües, i dues més per a cadascuna de les versions en català de La Vanguardia, El Periódico i El País. El corpus final ha estat alimentat per 1.239 neologismes formals. Alguns dels fenòmens observats han estat comparats amb els treballs més recents sobre neologia lèxica catalana per corroborar les tendències actuals. Els resultats han evidenciat que, des del punt vista lèxic, hi ha una forta productivitat de neologia formal, enfront d’altres processos de formació de mots com els neologismes semàntics i els manlleus. Tanmateix, quant a la qualitat neològica, tot apunta al fet que les diferències entre els diaris són imperceptibles i no degraden el català de la premsa escrita.
dc.description.abstract Languages are constantly creating new words and neology is the linguistic discipline dealing with new lexical units. This paper aims to describe the main role of formal neologisms, namely, units created from the language own resources such as prefixes, suffixes, abbrevia-tion, or initializing in different mass media published in Catalan, as well as, if appropriate, to ascertain whether bilingual newspapers could be influenced by the original language in its Catalan version. The initial idea was to create a fairly representative sample that could provide reliable data for a comparative analysis. In order to build this corpus, it is worth noting that the extraction was done manually from a total of ten newspapers that corres-pond to two daily publications in March of Ara and El Punt - Avui, two monolingual news-papers, and two more for each Catalan version of La Vanguardia, El Periódico and El País. The final corpus consists of 1,239 formal neologisms. Some of the observed phenomena have been compared with the more recent works about lexical neology to corroborate cur-rent tendencies. From a lexical point of view, the results showed that there is a strong pro-ductivity of formal neologisms as opposed to other word formation resources like semantic change and loanwords. Regarding to the quality of new words, it seems that differences between daily newspapers are unnoticeable and do not worsen the Catalan language of written press.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Català -- Neologismes
dc.subject.other Diaris catalans -- Llenguatge
dc.title La neologia formal en la premsa escrita en català
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.audience.educationlevel
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking