Welcome to the UPF Digital Repository

Factors determining the adult body plan in the hemimetabolan embryogenesis

Show simple item record

dc.contributor.author Ventos Alfonso, Alba, 1992
dc.contributor.other Bellés, Xavier, 1952-
dc.contributor.other Universitat Pomepeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
dc.date.accessioned 2021-10-22T01:28:10Z
dc.date.available 2021-10-22T01:28:10Z
dc.date.issued 2021-09-07
dc.date.issued info:eu-repo/date/embargoEnd/2023-09-07
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/672641
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48753
dc.description.abstract The idea of this work has been to identify factors that determine the adult body plan in hemimetabolan embryogenesis, using the cockroach Blattella germanica as model. Comparative genomics studies pointed to three factors in this regard: DNMT1, Zelda and E93. We found that DNMT1 (DNA methyltransferase 1) methylates DNA, which is crucial for early embryo development. Moreover, methylated genes are expressed at high levels and less variably. Zelda activates the expression of zygotic genes in the maternal-to-zygotic transition (MZT), and is required for proper embryogenesis, especially for abdomen morphogenesis. E93 is key for activating the zygotic genome during the MZT, which is crucial for germ band formation and for the adultoid nymph morphogenesis. E93 is expressed during embryogenesis of B. germanica, but not in the holometabolan Drosophila melanogaster. Data suggest that this could be general in hemimetabolans and holometabolans, respectively. If E93 determines the nymphal genetic program in the hemimetabolan embryo, we speculate that the loss of expression of this gene in the holometabolan embryo would have facilitated the implementation of a larval genetic program, and the evolution of holometaboly.
dc.description.abstract La idea d’aquest treball ha estat identificar factors que determinin el pla corporal de l’adult durant l’embriogènesi hemimetàbola, utilitzant com a model la panerola Blattella germanica. Els estudis de genòmica comparativa van indicar tres factors al respecte: DNMT1, Zelda i E93. Hem trobat que la DNMT1 (DNA metiltransferasa 1) metila el DNA, la qual cosa és crucial al principi del desenvolupament embrionari. A més, els gens metilats s’expressen a nivells més alts i de manera menys variable. Zelda activa l’expressió dels gens zigòtics durant la transició maternal a zigòtica (MZT), i és necessària per a la correcta embriogènesi, especialment per a la morfogènesi de l’abdomen. E93 és clau per activar el genoma zigòtic durant la MZT, la qual cosa és crucial per a la formació de la banda germinal i per a la morfogènesi de la nimfa adultoide. E93 s’expressa durant l’embriogènesi de B. germanica, però no a l’holometàbol Drosophila melanogaster. Les dades suggereixen que això podria ser general en hemimetàbols i holometàbols, respectivament. Si E93 determina el programa genètic nimfal a l’embrió hemimetàbol, pensem que la pèrdua d’expressió d’aquest gen a embrions holometàbols hauria facilitat la implementació d’un programa genètic larvari i l’evolució de l’holometabolia.
dc.format application/pdf
dc.format 151 p.
dc.language.iso eng
dc.rights ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Factors determining the adult body plan in the hemimetabolan embryogenesis
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2021-10-20T16:12:06Z
dc.subject.keyword metamorphosis, embryogenesis, DNA methylation, E93, Zelda Paraules clau Metamorfosis, embriogènesi, Metilació d’ADN, E93, Zelda
dc.subject.keyword Metamorphosis
dc.subject.keyword Embryogenesis
dc.subject.keyword DNA methylation
dc.subject.keyword E93
dc.subject.keyword Zelda
dc.subject.keyword Metamorfosis
dc.subject.keyword Embriogènesi
dc.subject.keyword Metilació d'ADN
dc.subject.keyword 575


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking