Welcome to the UPF Digital Repository

Dret a l'oblit : anàlisi dels drets i llibertats fonamentals dels supervivents de càncer en el contracte d'assegurança de vida

Show simple item record

dc.contributor.author Mallafré Larrosa, Roger
dc.date.accessioned 2020-06-23T11:31:32Z
dc.date.available 2020-06-23T11:31:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/45028
dc.description Treball de Fi de Grau en Dret. Curs 2019-2020
dc.description Tutor: Héctor López Bofill
dc.description.abstract El càncer representa un problema de salut pública emergent del qual se'n deriven no només greus conseqüències de salut, sinó també legals i socioeconòmiques; concretament, a nivell individual, els supervivents de càncer tenen dificultats en l'accés a productes financers pel que requereixen d'una protecció normativa especial a l'hora de poder exercir els seus drets en l'àmbit privat. Aquest treball té com a finalitat analitzar si els drets fonamentals (DDFF) d'aquest col·lectiu es troben garantits en l'accés a la contractació d'assegurances de vida vinculades a préstecs hipotecaris o préstecs per a l'adquisició d'equipament professional. Així mateix, s'analitza l'eficàcia horitzontal dels DDFF en l'àmbit privat i, especialment, en relació als drets a la intimitat, a la protecció de dades de caràcter personal i a la no discriminació. Finalment, es presenta una proposta de llei a incorporar en l'ordenament jurídic espanyol per tal de garantir els DDFF dels supervivents de càncer basada en les iniciatives de diversos països europeus al voltant del dret a l'oblit.
dc.description.abstract Cancer is emerging as a public health problem which derives into, not only serious health consequences, but also legal and socioeconomic ones; more specifically, at the individual level, cancer survivors face difficulties in accessing financial products. Thus, they require a special normative protection in order to exercise their rights in the private sector. This project aims to analyse whether this group’s fundamental rights are guaranteed when contracting life insurances for real estate loans or professional loans for the acquisition of equipment. Furthermore, the horizontal efficacy of fundamental rights within the private sector is analysed, specially, in relation to the rights of privacy, personal data protection and no discrimination. Finally, a law proposal to incorporate into the Spanish legal code, based in the initiatives of several European countries around the right to be forgotten, is introduced in order to guarantee the fundamental rights of cancer survivors.
dc.description.abstract El cáncer representa un problema de salud pública emergente del cuál no solo se derivan graves consecuencias de salud, sino también legales y socioeconómicas; concretamente, a nivel individual, los supervivientes de cáncer tienen dificultades en el acceso a productos financieros por lo que requieren una protección normativa especial a la hora de poder ejercer sus derechos en el ámbito privado. Este trabajo tiene por objetivo analizar si los derechos fundamentales (DDFF) de este colectivo se encuentran garantizados en el acceso a la contratación de seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios o préstamos para la adquisición de equipamiento profesional. Asimismo, se analiza la eficacia horizontal de los DDFF en el ámbito privado y, especialmente, en relación con los derechos a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y a la no discriminación. Finalmente, se presenta una propuesta de ley para incorporar en el ordenamiento jurídico español con el fin de garantizar los DDFF de los supervivientes de cáncer basada en las iniciativas de distintos países europeos alrededor del derecho al olvido.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es
dc.subject.other Treball de fi de grau – Curs 2019-2020
dc.subject.other Dret a la intimitat
dc.subject.other Assegurances – Dret i legislació
dc.title Dret a l'oblit : anàlisi dels drets i llibertats fonamentals dels supervivents de càncer en el contracte d'assegurança de vida
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Thumbnail
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking