Welcome to the UPF Digital Repository

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) davant els reptes de la transformació digital (2014-2018): audiències, rutines professionals i noves tendències a Televisió de Catalunya (TVC) i Catalunya Ràdio

Show simple item record

dc.contributor.author Gómez Domínguez, Pablo
dc.contributor.other Gifreu, Josep
dc.contributor.other Besalú Casademont, Reinald
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:33:55Z
dc.date.available 2024-03-16T02:33:55Z
dc.date.issued 2019-12-18T12:49:23Z
dc.date.issued 2021-12-03T01:00:14Z
dc.date.issued 2019-12-04
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/668175
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43219
dc.description.abstract La recerca analitza les principals transformacions digitals de la CCMA (TVC i Catalunya Ràdio) pel que fa a l’evolució de la seva audiència (lineal, digital i social), les rutines professionals dels gestors digitals i socials d’ambdós mitjans entre 2014 i 2018 i les oportunitats de futur per a la corporació. Per a l'anàlisi s'ha disposat una metodologia que combina l'explotació quantitativa de totes les dades d'audiència disponibles per als àmbits especificats, així com el desenvolupament i l'aplicació de matrius d'anàlisi pròpies, l'explotació qualitativa a través d'entrevista en profunditat als gestors digitals de TVC i de Catalunya Ràdio i l'enquesta prospectiva a experts estatals i nacionals en el sector de la comunicació. Aquesta metodologia, amb l'excepció del panell d'experts, s'ha aplicat a una mostra representativa de 34 programes de TVC i de Catalunya Ràdio. Les conclusions revelen que la CCMA adreça constantment els reptes que es deriven d’una estructura audiovisual en constant canvi. Tot i això, els resultats plantegen importants reptes per als seus mitjans quant a l’envelliment del perfil de públic a tots els àmbits i per a la majoria de programes examinats. D’altra banda, la necessitat de plantejar estratègies digitals que tinguin en compte una transformació accelerada de les rutines professionals on trobem un procés complex de transició entre la cultura professional lineal i digital. Finalment, els experts consultats consideren que la corporació encara pot assolir el seu màxim potencial a l’àmbit digital, tot i que són conscients que les circumstàncies actuals plantegen obstacles per a revertir les tendències de consum i modificar l’estructura professionals segons les necessitats que es van detectar.
dc.description.abstract This research analyzes the main digital transformations of CCMA (TVC and Catalunya Ràdio) related to the evolution of its audience (linear, digital and social), the digital and social managers’ professional routines of each media between 2014 and 2018, and the future challenges fort this public corporation. For the analysis, we set a methodology that combines a quantitative exploitation of all available audience data for each environment, the development and application of our own matrix, a qualitative analysis through an in-depth interview (digital and social managers) and a prospective survey to national and state experts in the communication sector. All this methodology, except for the expert panel, have been applied to a representative sample of 34 TVC and Catalunya Ràdio programs. The findings reveal that the CCMA steadfastly addresses the challenges that arise from a constantly changing audiovisual market. However, the results present important challenges for their media regarding the aging of the public profile in all areas and for most examined programs. On the other hand, the need to formulate digital strategies that consider an accelerated transformation of professional routines where we find a complex process of transition between linear and digital professional culture. Finally, the experts consider that the Corporation can still reach its maximum potential in the digital field, although they are aware that the current circumstances pose obstacles to reverse the tendencies of consumption and to change the state of the professional structure that we have detected.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Comunicació
dc.format 1354 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) davant els reptes de la transformació digital (2014-2018): audiències, rutines professionals i noves tendències a Televisió de Catalunya (TVC) i Catalunya Ràdio
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:41Z
dc.subject.keyword Mitjans de comunicació de servei públic
dc.subject.keyword CCMA
dc.subject.keyword TVC
dc.subject.keyword TV3
dc.subject.keyword Catalunya Ràdio
dc.subject.keyword Audiència
dc.subject.keyword Rutines professionals
dc.subject.keyword Anàlisi de contingut
dc.subject.keyword Xarxes socials
dc.subject.keyword Delphi
dc.subject.keyword ComScore
dc.subject.keyword Adobe Analytics
dc.subject.keyword EGM
dc.subject.keyword Kantar media
dc.subject.keyword Entrevista en profunditat
dc.subject.keyword Convergència digital
dc.subject.keyword Innovació
dc.subject.keyword Public service media
dc.subject.keyword Audience
dc.subject.keyword Professional routines
dc.subject.keyword Content analysis
dc.subject.keyword Social Networks
dc.subject.keyword In-depth interview
dc.subject.keyword Digital convergence
dc.subject.keyword Innovation
dc.subject.keyword 316


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking