Welcome to the UPF Digital Repository

Identification of novel histone marks required for the transcriptional stress response

Show simple item record

dc.contributor.author Martínez Cebrián, Gerard
dc.contributor.other Posas Garriga, Francesc
dc.contributor.other Nadal Clanchet, Eulàlia de
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2023-11-01T02:33:32Z
dc.date.available 2023-11-01T02:33:32Z
dc.date.issued 2019-12-03T17:00:45Z
dc.date.issued 2020-12-03T00:00:29Z
dc.date.issued 2019-12-03
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/668153
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43194
dc.description.abstract Upon environmental stresses such as temperature fluctuations or increases in osmolarity, yeast Saccharomyces cerevisiae induces a transcriptional reprograming in order to survive and adapt to the stress. Histone post-translational modifications are key regulatory elements known to modulate transcription. By using a complete collection of histone mutants, we performed a high throughput transcriptional screening to assess the histone residues required for a proper induction of stressresponsive fluorescent reporters upon heat and osmotic stress. From our screening, we could extract general conclusions regarding the histone residues required for the stress-induced transcription. We observed poor overlap between the residues necessary for heat and osmotic stress. Results from the screening also suggested accessible and modifiable residues were more prone to affect stress-induced transcription when mutated. Following such indications, we selected the accessible and modifiable residues H4-S47 and H4-T30 as their mutation rendered transcriptional defects upon osmotic and heat stress respectively. We validated and characterized the extent of their transcriptional defects by northern blot and RNA sequencing. We also identified and characterized Cla4 and Ste20 for H4-S47 and Ste11 for the H4-T30 as the putative kinases phosphorylating these residues upon stress. In addition, the study of other residues identified in the screening opens new possibilities to identify novel histone modifications relevant for the transcriptional stress response.
dc.description.abstract Durant estressos ambientals, com ara fluctuacions de temperatura o augment de l'osmolaritat, el llevat Saccharomyces cerevisiae indueix una reprogramació transcripcional per sobreviure i adaptar-se a l'estrès. Les modificacions post-traduccionals d'histones són elements reguladors clau coneguts per modular la transcripció. Utilitzant una col·lecció complet de mutants d'histona, vam realitzar un cribratge transcripcional a gran escala per a avaluar els residus d'histona necessaris per a una inducció adequada de senyalitzadors fluorescents que responen a estrès osmòtic i tèrmic. Del nostre cribratge, vam poder extreure conclusions generals sobre els residus d'histona necessaris per a la transcripció induïda per estrès. Vam observar poc solapament entre els residus necessaris per l’estrès tèrmic i osmòtic. Els resultats del cribratge també suggereixen que els residus accessibles i modificables, quan se’ls mutava, eren més propensos a afectar la transcripció induïda per l'estrès. Seguint aquestes indicacions, vam seleccionar els residus accessibles i modificables H4-S47 i H4-T30 ja que la seva mutació proporcionava defectes transcripcionals en estrès osmòtic i tèrmic respectivament. Vam validar i caracteritzar l’extensió dels seus defectes transcripcionals mitjançant norther blot i seqüenciació d’ARN. També vam identificar i caracteritzar Cla4 i Ste20 per a H4-S47 i Ste11 per a H4-T30 com a possibles quinases que fosforilen els dos residus en estrès. A més, l'estudi d'altres residus identificats en el cribratge obre noves possibilitats per identificar noves modificacions d'histona rellevants per a la resposta transcripcional en estrès.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Biomedicina
dc.format 183 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Identification of novel histone marks required for the transcriptional stress response
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2023-10-03T09:55:16Z
dc.subject.keyword Histones
dc.subject.keyword Transcription
dc.subject.keyword Stress
dc.subject.keyword Kinases
dc.subject.keyword Histones
dc.subject.keyword Transcripció
dc.subject.keyword Estrès
dc.subject.keyword Modificacions post-traduccionals
dc.subject.keyword Post-translational modifications
dc.subject.keyword Quinases
dc.subject.keyword 577


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking