Welcome to the UPF Digital Repository

Approaches to evaluate the pharmacology of new psychoactive substances

Show simple item record

dc.contributor.author Olesti Muñoz, Eulàlia
dc.contributor.other Pozo Mendoza, Óscar J.
dc.contributor.other Torre Fornell, Rafael de la
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:34:47Z
dc.date.available 2024-03-16T02:34:47Z
dc.date.issued 2019-01-31T17:05:15Z
dc.date.issued 2020-11-30T18:00:14Z
dc.date.issued 2018-11-29
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/665299
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/36480
dc.description.abstract In the last decade, the rapid emergence of a group of compounds known as novel psychoactive substances (NPS) has become a worrying problem due to their ambiguous legal status, their easy availability, their extensive consumption and their severe adverse effects. NPS are compounds designed to mimic existing established recreational drugs. The most commonly clinically encountered NPS are stimulants (such as mephedrone) and cannabinoids (such as “spice”) and our knowledge of their pharmaco-toxicological profile is very limited. The evaluation of hundreds of substances in a short time period is a challenge for public health and drug policies globally. This thesis aims to contribute to the pharmacological evaluation of NPS by developing a targeted metabolomics approach (on neurotransmitters and steroids) applied to brain tissue as well as in plasma and urine as a tool to predict the pharmacological profile of NPS, circumventing limitations of the current evaluation approach. We focused on specific NPS (i.e. cathinones, synthetic cannabinoids) to demonstrate the proof of principle of the methodological approach developed. By using chromatographic techniques coupled to tandem mass spectrometry, the quantification of endogenous and exogenous compounds, presumably altered after drug intake, was achieved in different biological matrices. We studied more in depth the metabolic clearance of mephedrone in humans focusing on its pharmacokinetics and pharmacogenetics aspects regulating its disposition as well as the interactions with its pharmacodynamics in a set of multi-dose randomized double-blind clinical trials. The pharmacological predictions for novel drugs was accomplished by quantifying the neuro-metabolomics fingerprint alterations of NPS compared to those observed after the intake of classical drugs of abuse. In brief, this work has contributed to describe the human disposition of mephedrone and it also highlight the potential of using targeted metabolomics as a tool to predict the pharmacological profile of NPS.  
dc.description.abstract En l'última dècada, la ràpida aparició d'un grup de compostos coneguts com a noves substàncies psicoactives (NPS) s'ha convertit en un problema preocupant a causa del seu estatus ambigu, el seva fàcil accés, el seu consum extens i els seus efectes adversos greus. Les NPS són compostos dissenyats per imitar les drogues d’abús ja establertes. Les NPS més reportades a nivell clínic són els estimulants (com la mefedrona) i els cannabinoides (com ara "spiece") i el nostre coneixement del seu perfil farmaco-toxicològic és molt limitat. L'avaluació de centenars de substàncies en un curt període de temps és un repte per a la salut pública i les polítiques de drogues a nivell mundial. Aquesta tesi pretén contribuir a l'avaluació farmacològica de les NPS desenvolupant un enfocament metabòlic dirigit (en neurotransmissors i esteroides) aplicat al teixit cerebral, al plasma i a l'orina com a eina per predir el perfil farmacològic de les NPS, evitant les limitacions de l’avaluació actual. Ens hem centrat en NPS específiques (com les catinones i els cannabinoides sintètics) per demostrar la prova del principi de l'enfocament metodològic desenvolupat. Mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques acoblades a l'espectrometria de masses en tàndem, es va aconseguir la quantificació de compostos endògens i exògens, presumptament alterats després de la ingesta de drogues en diferents matrius biològiques. Es va estudiar més a fons l'eliminació metabòlica de la mefedrona en humans, centrant-nos en els seus aspectes farmacocinètics i farmacogenètics que regulaven la seva depuració, així com les interaccions amb la seva farmacodinàmica en un conjunt d'assaigs clínics aleatoritzats de dosis múltiples. Les prediccions farmacològiques de nous fàrmacs es van assolir quantificant les alteracions neuro-metabolòmiques de les NPS en comparació amb les observades després de la ingesta de drogues d’abús clàssiques. En resum, aquest treball ha contribuït a descriure la disposició humana de la mefedrona i també destaca el potencial d'utilitzar metabolòmica dirigida com a eina per predir el perfil farmacològic de NPS.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Biomedicina
dc.format 230 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Approaches to evaluate the pharmacology of new psychoactive substances
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:17Z
dc.subject.keyword Metabolomics
dc.subject.keyword New psicoactive substances
dc.subject.keyword Mephedrone
dc.subject.keyword Pharmacokinetics
dc.subject.keyword Liquid chomatography coupled to mass spectrometry
dc.subject.keyword Metabolòmica
dc.subject.keyword Noves substàncies psicoactives
dc.subject.keyword Mefedrona
dc.subject.keyword Farmacocinètica
dc.subject.keyword Cromatografia Líquida acoblada a Espectometria de Masses
dc.subject.keyword 615


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking