Welcome to the UPF Digital Repository

Anàlisi crítica de llibres de text de català per a no catalanoparlants adults en temps de neoliberalisme

Show simple item record

dc.contributor.author Bori, Pau
dc.contributor.other Cassany, Daniel
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge
dc.date.accessioned 2023-06-17T01:33:27Z
dc.date.available 2023-06-17T01:33:27Z
dc.date.issued 2016-02-11T09:59:13Z
dc.date.issued 2016-02-11T09:59:13Z
dc.date.issued 2015-12-21
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/350798
dc.identifier B 4827-2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/25804
dc.description.abstract Aquesta tesi estudia llibres de text per a no catalanoparlants adults publicats entre 2005 i 2015 des d’una perspectiva crítica. Els dos objectius principals són: (a) explorar de quina forma el context macro influencia la naturalesa dels materials objecte d’estudi, i (b) examinar la relació entre el contingut dels llibres i les condicions socioeconòmiques de l’actual fase del capitalisme. Per assolir el primer objectiu, fem una anàlisi crítica de l’evolució de l’ensenyament i materials de llengües estrangeres en relació amb el seu context macro. L’estudi suggereix que les polítiques del Consell d’Europa tenen un gran impacte en l’ensenyament de llengües estrangeres, i també en els llibres de català per a no catalanoparlants adults. Aquesta institució ha promogut l’ensenyament comunicatiu d’una llengua instrumental amb un seguit de projectes que han dut a un accelerat procés d’estandardització, centralització i homogeneïtzació de l’ensenyament i els materials didàctics. Les propostes del Consell d’Europa s’han desenvolupat en sintonia amb l’esperit mercantilista que el neoliberalisme propugna per a totes les esferes de la vida. Per atènyer el segon objectiu, es desenvolupa una anàlisi quantitativa del contingut del corpus seguida d’una de més interpretativa centrada en els móns de la feina, els viatges i l’habitatge. Els resultats apunten que les pràctiques i valors neoliberals solen aparèixer des d’una perspectiva positiva, com a fenòmens naturals, sense que s’hi mencionin aspectes negatius o limitacions. Els llibres, a més, proposen un tipus d’activitats que podrien contribuir a desenvolupar entre els aprenents els rols de consumidors i treballadors emprenedors i flexibles que l’ordre socioeconòmic vigent requereix.
dc.description.abstract This thesis studies contemporary course books for Catalan as a foreign language published from 2005 to 2015 from a critical perspective. Two main objectives of this study are: (a) to describe in what way the macro context influences the nature of the studied materials, and (b) to examine the relationship between the content of the course books and the socio-economical conditions in the latest phase of capitalism. In order to accomplish the first objective, the study explores the ways foreign and second language learning processes and textbook design evolved relating them to the wider macro context. The study suggests that the language policies from the Council of Europe have a major impact on foreign language teaching in Europe and are subsequently influencing on curriculum and course book design of Catalan as a foreign language. This institution has been actively involved in creation and promotion of the communicative language teaching with the emphasis on instrumental language. It has also been a firm promoter of the processes of standardization, centralization and homogenization of foreign language learning and course book design. The Council of Europe’s projects for language learning, have been developed in accord with the mercantilist spirit of neoliberalism that extends to all spheres of live. To accomplish the second objective a quantitative analysis of the corpus was developed followed by a more interpretative one centered on the topics of work, housing and travel. The results suggest that practices and values of neoliberalism usually appear in a positive, naturalized way without mentioning their negative aspects or limitations. Moreover, the course books analyzed propose activities which support and develop the roles of consumers and entrepreneurs in students that the current economic order requires.
dc.format 494 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.relation.haspart Dades de recerca
dc.relation.haspart http://hdl.handle.net/10230/25939
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Anàlisi crítica de llibres de text de català per a no catalanoparlants adults en temps de neoliberalisme
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2023-06-09T10:55:29Z
dc.subject.keyword Llibre de text
dc.subject.keyword Neoliberalisme
dc.subject.keyword Català com a llengua estrangera
dc.subject.keyword Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres
dc.subject.keyword Lingüística aplicada
dc.subject.keyword Pedagogia crítica
dc.subject.keyword Teoria crítica
dc.subject.keyword Anàlisi crítica del discurs
dc.subject.keyword Textbook
dc.subject.keyword Neoliberalism
dc.subject.keyword Catalan as a Foreign Language
dc.subject.keyword Foreign language learning and teaching
dc.subject.keyword Applied Linguistics
dc.subject.keyword Critical Pedagogy
dc.subject.keyword Critical Theory
dc.subject.keyword Critical Discourse Analysis
dc.subject.keyword 81


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking