Welcome to the UPF Digital Repository

QuesTInSitu: mejora del sistema de autoría y móvil para la creación, realización y monitorización de rutas abiertas de preguntas geolocalizadas

Show simple item record

dc.contributor.author Pérez Calle, David
dc.date.accessioned 2014-04-02T08:32:25Z
dc.date.available 2014-04-02T08:32:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/22201
dc.description Tutor: Patricia Santos Rodríguez
dc.description.abstract Aquest projecte te com a objectiu estendre el treball realitzat amb l‟eina QuesTInSitu, que/ns‟emmarca dins del món de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i/nconcretament en l‟àrea d‟E-Learning. Es presenta una aplicació Web, QuesTInSitu, la qual és/nuna eina d‟autoria que permet crear preguntes geolocalitzades a sobre de mapes de Google/nMaps. Aquestes preguntes segueixen l‟especificació IMS Question & Test Interporability (QTI)/ni són gestionades pel motor de QTI NewApis./nL‟usuari pot crear preguntes geolocalitzades i organitzar-les com a rutes (qüestionaris) sobre un/nmapa de qualsevol punt del món. Per una altre banda, s‟ofereix la possibilitat de respondre a les/npreguntes geolocalitzades mitjançant mòbils 3G gràcies a una aplicació especialment/ndissenyada per a dispositius mòbils on els usuaris poden respondre les preguntes i veure la/npuntuació./nAquest PFC presenta nous aspectes de millora sobre l‟eina ja existent, com per exemple: un nou/nsistema de monitorització, un nou sistema de rutes, noves funcionalitats tant de l‟aplicació/nmòbil com de l‟aplicació web entre d‟altres. Aquests nous aspectes s‟han avaluat dins de nous/nescenaris educatius.
dc.description.abstract Este proyecto se enmarca dentro del mundo de las Tecnologías de la Información y/nComunicación (TIC) y concretamente en el área del E-Learinng. Se presenta una aplicación/nWeb, QuesTInSitu, la cual es una herramienta de autoría que nos permite crear preguntas/ngeolocalizadas sobre mapas de Google Maps. Estas preguntas siguen la especificación IMS/nQuestion & Test Interoperability (QTI) y están gestionadas por el motor de QTI NewApis./nEl usuario puede crear preguntas geolocalizadas y organizarlas como rutas (cuestionarios) sobre/nun mapa de cualquier punto del mundo. Por otra parte, se ofrece la posibilidad de responder a/nlas preguntas geolocalizadas mediante móviles 3G gracias a una aplicación especialmente/ndiseñada para dispositivos móviles dónde los usuarios pueden responder, preguntar y ver la/npuntuación./nEste PFC presenta nuevos aspectos de mejora sobre la herramienta ya existente, como por/nejemplo: un nuevo sistema de monitoreo, un nuevo sistema de rutas, nuevas funcionalidades/ntanto de la aplicación móvil como de la aplicación web entre otros. Estos nuevos aspectos se/nhan evaluado dentro de nuevos escenarios educativos.
dc.description.abstract This project is part of Information and Comunication Technologies (ICT) world and in/nparticular the E-Learning area. It presents a Web application QuesTInSitu, it is an authoring/ntool to create geolocated questions on Google Maps. The questions follow the IMS Question &/nTest Interoperability (QTI) specification and are managed by the engine NewApis QTI./nThe user can create geolocated questions and organize them as routes (questionnaire) on a map/nas anywhere of the world. In other hand, we offer the possibility to answer the geolocated/nquestions using 3G Mobiles with a specially designed for Mobile phones application where/nusers can answer questions and see the score./nThis project presents new aspects of PFC improves on existing tools, such as a new monitoring/nsystem, new route system, new features both the mobile application and Web application among/nothers improves. These new aspects are evaluated in new educational scenarios.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.rights Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject Pregunta-resposta, Sistemes de
dc.title QuesTInSitu: mejora del sistema de autoría y móvil para la creación, realización y monitorización de rutas abiertas de preguntas geolocalizadas
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.audience.educationlevel Estudis de grau
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking