Welcome to the UPF Digital Repository

Regulation of transcriptional activation in response to heat stress and osmostress

Show simple item record

dc.contributor.author Ruiz Roig, Clàudia
dc.contributor.other Nadal Clanchet, Eulàlia de
dc.contributor.other Posas Garriga, Francesc
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2017-09-25T01:52:33Z
dc.date.available 2017-09-25T01:52:33Z
dc.date.issued 2011-12-02
dc.identifier B. 19665-2012
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/81712
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/16503
dc.description.abstract A Saccharomyces cerevisiae, un increment de la temperatura comporta diversos efectes deleteris en l’organització interna de la cèl∙lula i indueix una inducció ràpida, massiva i transitòria d’expressió gènica, que es controla principalment pels factors de transcripció Hsf1 i Msn2/4. En aquest estudi, fent servir un crivatge genètic a gran escala, hem identificat el conjunt d’activitats que es requereixen per a l’adaptació cel∙lular a l’estrés tèrmic. A més, hem trobat que el complex de desacetilació d’histones de Rpd3 és un component essencial per a l’adaptació i la supervivència a l’estrés tèrmic, i que es requereix per a l’adequada regulació de l’expressió gènica. Concretament, Rpd3 es necessita per a l’activació dels gens depenents de Msn2/4 en resposta a estrés tèrmic. A més, hem trobat que és el complex gran de Rpd3, però no el petit, el qui media l’adaptació cel∙lular. Un increment en l’osmolaritat externa activa la quinasa activada per estrés (SAPK) Hog1, que és essencial per induir diverses respostes adaptatives, com la regulació de l’expressió gènica. Hog1 controla al menys cinc factors de transcripció. Aquí ensenyem que els factors de transcripció Rtg1 i Rtg3 regulen l’expressió d’un conjunt de gens en resposta a estrés osmòtic, d’una manera depenent de Hog1. En resposta a estrés osmòtic, Hog1 es requereix per a l’acumulació nuclear del complex de transcripció de Rtg1/3. Un cop al nucli, Hog1 es recluta als promotors i la seva activitat es requereix per a la unió de Rtg1/3 a la cromatina. A més, la fosforilació de Rtg3 per Hog1 és un pas important per a l’adequada activació transcripcional.
dc.description.abstract In Saccharomyces cerevisiae, increases in temperature lead to deleterious effects on the internal organization of the cell, and lead to a massive and transient induction of gene expression, mainly controlled by Hsf1 and Msn2/4 transcription factors. In this study, by using a genome‐wide genetic screen, we identified the network of essential activities required for cell adaptation to heat stress. Moreover, we found that the Rpd3 histone deacetylase (HDAC) complex is an essential component for adaptation and survival to heat stress and it is required for proper regulation of gene expression. Specifically, Rpd3 is needed for activation of the Msn2/4‐dependent genes in response to heat stress. Moreover, we found that the large, but not the small Rpd3 complex mediates cell adaptation. Increases in the extracellular osmolarity activate the Hog1 stress‐activated protein kinase (SAPK), which is essential for the induction of diverse osmoadaptive responses, such as regulation of gene expression. At least five transcription factors have been shown to be controlled by Hog1. Here we show that the Rtg1 and Rtg3 transcription factors regulate the expression of a set of genes upon osmostress in a Hog1‐dependent manner. In response to osmostress, Hog1 is required for the nuclear accumulation of the Rtg1/3 transcription complex. Once in the nucleus, Hog1 is recruited at promoters and its activity is required for the binding of Rtg1/3 to chromatin. Moreover, Rtg3 phosphorylation by Hog1 is an important step for proper transcriptional activation.
dc.format application/pdf
dc.format 204 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Regulation of transcriptional activation in response to heat stress and osmostress
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2017-09-23T18:20:42Z
dc.subject.keyword Heat stress
dc.subject.keyword Osmostress
dc.subject.keyword Chromatin
dc.subject.keyword Transcription
dc.subject.keyword Deacetylase
dc.subject.keyword Rpd3
dc.subject.keyword MAPK
dc.subject.keyword Hog1
dc.subject.keyword Mitochondrion
dc.subject.keyword Rtg1/3
dc.subject.keyword Estrés tèrmic
dc.subject.keyword Estrés osmòtic
dc.subject.keyword Cromatina
dc.subject.keyword Transcripció
dc.subject.keyword Desacetilasa
dc.subject.keyword Mitocòndria
dc.subject.keyword 576


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking