DVCTVS, portal papirològic

 

DVCTVS, portal papirològic conté informació sobre les principals col·leccions de papirs dels fons nacionals, en forma de catàleg digital, per als textos encara no editats, i també de textos i imatges digitals per a aquells que ja han estat publicats.

Enviaments recents

  • Nodar Domínguez, Alberto (2011-10-24)
    Database of papyrus school texts which may be identified as Christian on the basis of the presence of some internal indicator: Christian symbols, textual content originating from the Bible or of a clearly Christian origin ...