InDret

 

InDret és una revista electrònica dedicada a l'anàlisi del dret i dirigida a investigadors, professionals del dret i estudiants avançats. El contingut de la revista es divideix en set seccions: Dret Privat, Dret Català, Dret de la Persona i Família, Dret Comparat, Dret Processal, Dret Penal i Dret Constitucional. InDret té una periodicitat trimestral i els seus números es publiquen durant la segona quinzena de gener, abril, juliol i octubre.

Col·leccions d'aquesta comunitat

Enviaments recents

Mostra'n més