Setmana de l'accés obert 2022

 

Recent Submissions

  • Casaldàliga, Anna; Losada Yáñez, Marina (2022-11-02)
    Serveis de la Biblioteca de la UPF en l'àmbit de la ciència oberta: guia de Ciència oberta, publicació científica en accés obert, descomptes i APC gratuïtes, publicar dades de recerca en obert, recursos educatius en obert ...
  • Vallduví Botet, Enric (2022-10-27)
    Breu estat de la situació de la ciència oberta a la UPF amb informacions sobre la modificació de la Ley de la Ciencia, els projectes realitzats en l'àmbit de l'aliança Eutopia i la col·laboració amb organismes com CSUC i CRUE.
  • Cassany, Daniel; Castelo, Robert; Codina, Lluís; Lancelotti, Carla; Serra, Xavier; Vallduví Botet, Enric (2022-10-27)
    Taula rodona experiències al voltant de la ciència oberta explicades per part de PDI de la UPF. Modera: Enric Vallduví. Participen: Daniel Cassany (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), Robert Castelo ...