Welcome to the UPF Digital Repository

Relació entre estrès i ansietat de la persona gestant en la etapa prenatal i alteracions congènites en el recent nascut

Show simple item record

dc.contributor.author Merroun Mazougi, Firdaous
dc.date.accessioned 2022-07-27T08:15:42Z
dc.date.available 2022-07-27T08:15:42Z
dc.date.issued 2022-07-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/53858
dc.description Treball de fi de grau d'Infermeria
dc.description Tutora: Montserrat Sanclemente Dalmau
dc.description.abstract Introducció: Al llarg del període de gestació es duen a terme una sèrie de canvis hormonals, fisiològics i psicològics en les persones gestants. Aquesta és una etapa complexa en la que les persones gestants poden arribar a experimentar grans variacions en l’estat anímic i emocional. Les respostes emocionals més freqüents durant aquest període de gestació solen ser l'estrès i l’ansietat, entre d’altres. Per altra banda, una de les preocupacions a destacar, que solen tenir les persones gestants al llarg del seu embaràs, és si el seu estat d’ànim, si l’estrès i l’ansietat que pateixen, pot arribar a influir en l’estat de salut del fetus. És cert que aquesta és una creença que es porta arrossegant des de l'antiguitat, tot i que actualment diversos estudis defensen que els efectes de l'estrès i l’ansietat de la persona gestant al llarg del període de gestació poden comportar greus i prolongats problemes de salut en el recent nascut. Objectius: Estudiar la correlació entre el nivell d’estrès i ansietat experimentats per part de les persones gestants al llarg del primer trimestre del període de gestació i l'aparició d'alteracions congènites en els recent nascuts a la ciutat de Barcelona durant els anys 2023 i 2024. Metodologia: Es realitzarà un estudi descriptiu correlacional en el qual s'inclouran 410 participants dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona mitjançant un tipus de mostreig aleatori estratificat. Es realitzarà una primera entrevista a les persones participants, entre les setmanes 12 i 14 de gestació, en la qual s'avaluaran els nivells d’estrès i ansietat percebuts, mitjançant les escales Perceived Stress Scale i State-Trait Anxiety Inventory, respectivament. Posteriorment al part, es realitzarà una segona entrevista amb les persones participants en la qual s’identificaràn els recent nascuts que hagin presentat algun tipus d’alteració congènita. Resultats esperats: Amb la investigació proposada s’espera demostrar una associació positiva entre estrès i ansietat de la persona gestant durant la etapa prenatal i l’aparició d’alteracions congènites en el recent nascut per promoure una millor atenció a la salut mental i emocional de la persona gestant.
dc.description.abstract Introduction: During the gestation period, a series of hormonal, physiological and psychological changes take place in pregnant women. This is a complex stage in which pregnant women can experience great variations in mood and emotional state. The most common emotional responses during this gestation period are stress and anxiety, among others. On the other hand, one of the concerns that pregnant women often have throughout their pregnancy is whether their mood, whether the stress and anxiety they suffer, can influence the pregnancy. fetal health status. It is true that this is a belief that has been dragging on since antiquity, although currently several studies argue that the effects of stress and anxiety on the pregnant woman during the gestation period can lead to severe and prolonged health problems in the newborn. Objectives: Study the correlation between the level of stress and anxiety experienced by pregnant women during the first trimester of the gestation period and the appearance of congenital alterations in newborns in the city of Barcelona during the years 2023 and 2024 . Methodology: A correlational descriptive study will be carried out which will include 410 participants from the different districts of the city of Barcelona using a stratified type of random sampling. Participants will be interviewed for the first time between 12 and 14 weeks of gestation, and their perceived levels of stress and anxiety will be assessed using the Perceived Stress Scale and State-Trait Anxiety Inventory, respectively. After the birth, a second interview will be held with the participants in which the newborns who have presented some type of congenital disorder will be identified. Expected results: The proposed research is expected to show a positive association between stress and anxiety of the pregnant woman during the prenatal stage and the appearance of congenital disorders in the newborn to promote better attention to the mental and emotional health of the pregnant woman.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Tots els drets reservats
dc.subject.other Estrès
dc.subject.other Ansietat
dc.subject.other Embaràs
dc.subject.other Malformacions
dc.title Relació entre estrès i ansietat de la persona gestant en la etapa prenatal i alteracions congènites en el recent nascut
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking