Welcome to the UPF Digital Repository

Disseny i programació d'un plugin per exportar dissenys d'aprenentatge d'edCrumble a Moodle

Show simple item record

dc.contributor.author Pedrero Giner, German
dc.date.accessioned 2021-10-28T10:34:53Z
dc.date.available 2021-10-28T10:34:53Z
dc.date.issued 2021-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48839
dc.description Tutora : Laia Albó
dc.description.abstract Actualment, l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) s'ha estès en tots els àmbits de la societat. Un exemple és el context educatiu, on recentment la forçada adopció de l'aprenentatge en línia, a causa de la pandèmia, ha accelerat l'ús de les tecnologies per ensenyar i aprendre. L'adopció de noves eines TIC en l'educació presenta un repte important: la compatibilitat entre les noves tecnologies amb aquelles que ja porten temps a les aules. Aquest és el cas de l'edCrumble, una eina de planificació de cursos per a docents. En aquest treball s'ha dissenyat i desenvolupat un plugin que permet transformat els cursos en format edCrumble a format Moodle (una de les plataformes virtuals d'aprenentatge més utilitzada). L'objectiu del treball és millorar la compatibilitat d'edCrumble amb Moodle perquè més docents la puguin utilitzar com a plataforma de planificació dels seus cursos, incrementant la seva adopció per part del professorat. Per tal de dur a terme el projecte, primerament s'ha fet una investigació sobre els dos entorns per poder conèixer les seves diferències i igualtats per tal de definir els requeriments que haurà de tenir el plugin. Seguidament s'ha creat el disseny per transformar els cursos a format Moodle i s'ha portat a terme el desenvolupament d'un plugin que realitzi aquesta transformació. L'avaluació, amb vuit docents, del producte final indica que compleix amb els requeriments inicials i que l'estructura proporcionada a Moodle és adient. Finalment, els resultats també indiquen que en futures iteracions caldria considerar la connexió del plugin amb el calendari de Moodle així com ampliar les opcions de la divisió del curs i de la selecció d'activitats a exportar.
dc.description.abstract Actualmente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se ha extendido en todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo se encuentra en el contexto educativo, donde recientemente la forzada adopción del aprendizaje en línea, a causa de la pandemia, ha acelerado el uso de las tecnologías para enseñar y aprender. La adopción de nuevas herramientas TIC en la educación presenta un reto importante: la compatibilidad entre las nuevas tecnologías con aquellas que ya llevan tiempo a las aulas. Este es el caso del edCrumble, una herramienta de planificación de cursos para docentes. En este trabajo se ha diseñado y desarrollado un plugin que permite transformar los cursos en formato edCrumble a formato Moodle (una de las plataformas virtuales de aprendizaje más utilizada). El objetivo del trabajo es mejorar la compatibilidad de edCrumble con Moodle para que más docentes la puedan utilizar como plataforma de planificación de sus cursos, incrementando su adopción por parte del profesorado. Para llevar a cabo el proyecto, primeramente se ha hecho una investigación sobre los dos entornos para poder conocer sus diferencias e igualdades para poder definir los requerimientos que tendrá que tener el plugin. Seguidamente se ha creado el diseño para transformar los cursos a formato Moodle y se ha llevado a cabo el desarrollo de un plugin que realice esta transformación. La evaluación, con ocho docentes, del producto final indica que cumple con los requerimientos iniciales y que la estructura proporcionada en Moodle es adecuada. Finalmente, los resultados también indican que en futuras iteraciones habría que considerar la conexión del plugin con el calendario de Moodle, así como ampliar las opciones de la división del curso y de la selección de actividades a exportar.
dc.description.abstract Currently, the use of information and communication technologies (ICTs) has spread to all areas of society. One example is the educational context, where the recent forced adoption of online learning, due to the pandemic, has accelerated the use of technologies for teaching and learning. The adoption of new ICT tools in education introduces a major challenge: the compatibility between the new technologies with those that have already been in the classroom for some time. This is the case of edCrumble, a course planning tool for teachers. In this work it has designed and developed a plugin that allows to transform courses in edCrumble format to courses in Moodle format (one of the most used virtual learning platforms). The aim of the work is to improve the compatibility of edCrumble with Moodle to provide more teachers to use it as a platform for planning their courses, increasing its adoption by teachers. To carry out the project, first of all, a research on the two environments has been done in order to know their differences and equalities to define the requirements that the plugin will need to have. Then the design was created to transform the courses to Moodle format and the development of a plugin to perform this transformation was carried out. The evaluation, with eight teachers, of the final product indicates that it meets the initial requirements and that the structure provided to Moodle is adequate. Finally, the results also indicate that future iterations should consider connecting the plugin to the Moodle calendar as well as expanding the options for course division and the selection of activities to be exported.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.title Disseny i programació d'un plugin per exportar dissenys d'aprenentatge d'edCrumble a Moodle
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking