Papers de l'IULA. Monografies

 

Documents de recerca, en accés obert, de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF.

Recent Submissions

 • Universitat Pompeu Fabra. Observatori de Neologia; Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947-; Estopà, Rosa (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2004)
  L'Observatori de Neologia, dirigit per la Dra. M. Teresa Cabré, neix com a grup de recerca l'any 1988 a la Universitat de Barcelona i des de 1994 s'incorpora com a projecte a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada ...
 • Badia i Cardús, Antoni; Colominas, Carme (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 1997)
  Aquest article conté una proposta per a la representació de les estructures predicatives (és a dir, dels predicats amb els seus arguments) en els formalismes basats en estructures de trets tipificades. L’article comença ...
 • Casesnoves Ferrer, Raquel (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2003)
  Avaluem la importància relativa dels processos demogràfics i lingüístics en l’evolució de la competència per comprendre, parlar, llegir i escriure català en el País Valencià. Basades en les projeccions d’una vasta sèrie ...
 • Prat Sabater, Marta (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 1997)
  Aquest article intenta examinar la importància d'un tipus determinat d'obra lexicogràfica per a usuaris estrangers: els diccionaris d'aprenentatge, els quals s'han de caracteritzar bàsicament per una transmissió dels ...
 • Quiroz Herrera, Gabriel (2005-10)
  En el presente trabajo se presenta un estado de la cuestión desde diferentes disciplinas sobre los sintagmas nominales extensos especializados (SNEE) de más de tres tokens en inglés y en español en textos especializados ...
 • Estopà, Rosa (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 1996)
  Aquest article examina un aspecte de la informació gramatical que inclouen els diccionaris. En concret, analitza el tractament lexicogràfic que els noms que poden formar part d'un determinant complex han rebut en diversos ...
 • Cicres i Bosch, Jordi (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2003)
  Aquest working paper és un estudi preliminar que té com a objectiu analitzar acústicament diverses variables fonètiques amb la finalitat forense d'identificació de parlants: les freqüències dels dos primers formants de la ...
 • Universitat Pompeu Fabra. Observatori de Neologia; Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947-; Estopà, Rosa (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2004)
  L'Observatori de Neologia, dirigit per la Dra. M. Teresa Cabré, neix com a grup de recerca l'any 1988 a la Universitat de Barcelona i des de 1994 s'incorpora com a projecte a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada ...
 • Saurí Colomer, Roser (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 1997)
  La informació gramatical més habitual de les entrades en un diccionari es basa quasi exclusivament en consignar la categoria sintàctica dels mots. Aquest plantejament suposa una parcel·lació massa vaga de les unitats ...
 • Salvà, Francesca (Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2003)
  Anàlisi descriptiva de com la formalitat de l’estàndard influeix en la realització de la lateral palatal. Estudi dels casos de pèrdua de la iodització històrica a partir d’un corpus de mitjans de comunicació mitjançant ...