Welcome to the UPF Digital Repository

Infermeria a l’escola: eficàcia de la inclusió de formació en espiral de suport vital bàsic i ús de DEA al llarg de l’escolarització obligatòria per part d’un infermer del SEM

Show simple item record

dc.contributor.author Martín Sobrado, Marta
dc.date.accessioned 2016-07-04T10:08:55Z
dc.date.available 2016-07-04T10:08:55Z
dc.date.issued 2016-07-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/26993
dc.description Treball de fi de grau d'Infermeria
dc.description Directora: Silvia Esteban Sepúlveda
dc.description Coordinadors: Marta López i Antonio Moreno
dc.description.abstract L’aturada cardiorespiratòria, entesa com la cessió de l’activitat mecànica del cor, és una emergència mèdica que pot produir la mort de la persona o bé que pateixi conseqüències neurològiques irreversibles i que produeix, en l’àmbit extrahospitalari a Espanya, uns 30.000 casos a l’any. Per tal d’evitar-ho, la població pot proporcionar el suport vital bàsic si està degudament formada, i una formació en espiral al llarg de l’educació obligatòria sembla ésser la millor metodologia. Objectiu: Determinar si la formació de SVB impartida per un professional infermer del SEM proporciona millors resultats, amb l’obtenció d’una millor qualificació mitja dels alumnes, en comparació a la nota obtinguda pels alumnes que han rebut una formació per part de professors. Mètode: Es realitza un estudi quasi experimental amb grup control paral·lel, al realitzar una acció formativa en SVB per part d’un infermer del SEM, i comparar-la amb una formació realitzada per un professor. La formació es realitza a l’escola, des de P3 fins a 4t d’ESO, mitjançant pràctica simulada i s’avaluarà el coneixement i capacitació obtinguts, comparant amb la prova de Chi quadrat les notes mitges obtingudes entre ambdós grups. Consideracions finals: Es pretén demostrar l’eficàcia d’una formació realitzada per un infermer del SEM, en contraposició a la realitzada per un professor, al tractar-se de professionals experts i qualificats en l’assistència d’ACR, i que pugui capacitar alsalumnes a donar resposta a situacions d’ACR.
dc.description.abstract La parada cardiorespiratoria, entendida como el cese de la actividad mecánica del corazón, es una emergencia médica que puede producir la muerte de la persona o bien que sufra consecuencias neurológicas irreversibles y que produce, en el ámbito extrahospitalario en España, unos 30.000 casos al año. Para evitarlo, la población puede proporcionar el soporte vital básico si está debidamente formada, y una formación en espiral a lo largo de la educación obligatoria parece ser la mejor metodología. Objetivo: Determinar si la formación en SVB impartida por un profesional enfermero del SEM proporciona mejores resultados, con la obtención de una mejor cualificación media de los alumnos, en comparación a la nota media obtenida por los alumnos que han sido formados por profesores. Método: Se realiza un estudio cuasi experimental con grupo control paralelo, al realizar una acción formativa en SVB por un enfermero del SEM y compararla con una/nformación realizada por un profesor. La formación se realiza en la escuela, de P3 hasta 4º de ESO, mediante práctica simulada y se evaluará el conocimiento y capacitación obtenidos, comparando mediante la prueba de Chi Cuadrado las notas medias obtenidas entre ambos grupos. Consideraciones finales: Se pretende demostrar la eficacia de una formación realizada por un enfermero del SEM, en contraposición a la realizada por un profesor, al tratarse de profesionales expertos y cualificados en la asistencia de las PCR y que pueda capacitar a los alumnos a dar respuesta en estas situaciones.
dc.description.abstract Cardiac arrest, understood as the cessation of heart mechanical activity, is a medical emergency which can produce the death of the person or suffer irreversible neurological consequences and supposes about 30.000 out-of-hospital cases a year in Spain. To avoid this, the population can provide basic life support if it’s properly formed by a spiral formation along compulsory education, which seems to be the best methodology. Objective: Determine if BLS formation by an EMS nurse provides better results, with the obtainment of better medium-skilled score of students, than BLS formation done by teachers. Methods: It is performed a quasi-experimental study with control group, comparing BLS training by a teacher with training provided by an EMS nurse to evidence if it shows/nbetter results to be provided by a professional expert. The formation is realised since preschool to secondary school, with simulated practice and it’s going to be evaluated the knowledge and capacity obtained, comparing with the Chi square test, the average marks obtained by both groups. Final considerations: This study tries to demonstrate the efficacy of training by an EMS nurse compared with a teacher formation, attending to their expert and skills in cardiac arrest assistance and which can capacitate the students to attend CPR situations.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Aturada cardíaca
dc.subject.other Infermeria
dc.title Infermeria a l’escola: eficàcia de la inclusió de formació en espiral de suport vital bàsic i ús de DEA al llarg de l’escolarització obligatòria per part d’un infermer del SEM
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking