Welcome to the UPF Digital Repository

Aplicació mòbil de reserves de partits de futbol a locals de restauració

Show simple item record

dc.contributor.author Valls Francisco, Albert
dc.date.accessioned 2015-12-23T11:46:58Z
dc.date.available 2015-12-23T11:46:58Z
dc.date.issued 2015-12-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/25520
dc.description Treball de fi de grau en informàtica
dc.description Tutor: Francis Casado Herrero
dc.description.abstract En els darrers anys, amb l'aparició dels telèfons intel·ligents està emergent un gran volum d'aplicacions mòbils que faciliten la vida dels usuaris. Juntament amb aquest, un concepte anomenat Big Data, el qual fa referència als sistemes que manipulen un conjunt de dades. Ara, amb l'aparició d'aquestes tecnologies es poden trobar solució a uns problemes de forma eficient que abans no es podien resoldre. Partint d'una problemàtica real personal i seguint amb aquesta filosofia s'ha creat un programari que soluciona el problema. Aquest treball es basa en crear una aplicació mòbil compatible amb els sistemes Android que permet als usuaris buscar i reservar una taula per a un esdeveniment esportiu que ofereixen els locals de restauració. Les dades en aquesta "Big Data", són tots els locals del món que desitgin emetre partits de futbol, el llistat d'usuaris i finalment tots els equips de futbol i partits corresponents que funcionarien junts per a poder oferir una solució. Per fer-ho, s'ha realitzat amb un procés de creació que ens garanteix una bona solució i manteniment partint d'una idea fins a un entorn desitjat. Això s'ha assolit gràcies a l’ús l'enginyeria del Software per poder arribar a un desenvolupament correcte. S'ha analitzat temes com l'entorn, l'estat de l'art d'altres aplicacions similars i enquestes als usuaris. Per complementar aquest estudi, també s'han analitzat les funcionalitats, juntament amb/ndiagrames i explicant les tecnologies implementades i el perquè és la millor proposta. Per acabar, s'ha realitzat el màxim de funcionalitats principals i finalment una extracció completa de conclusions de cara al treball futur per a millorar les tasques realitzades i enfocar-hi de noves.
dc.description.abstract In the past years, with the appearance of smartphones, a great number of mobile /napplications are emerging, making life easier for their user/ns. Together with this, a concept /ncalled Big Data, which references systems that manipulate a group of data. Now, with the /nappearance of these technologies new solutions for certain problems can be found in an /nefficient way. Using a personal problem as a st/narting point and following this philosophy /na program has been created that solves the problem./nThis project is based on creating a mobile application compatible with Android devices /nthat allows the users to search and reserve a table in a restaurant in or/nder to watch a /nsporting event. The data in "Big Data" is all the bars in the world that wish to televise /nfootball matches, the list of users and finally all the football teams and matches that would /nwork together in order to offer a solution. To do this, a/ncreation process that offers us a /ngood solution and maintain is done, starting from an idea and ending in a desired /nenvironment. This has been achieved thanks to the /nuse/nof software engineering in order /nto arrive to a correct development. Many aspects hav/ne been analysed such as /nenvironment, history of other similar applications, and user surveys, as well as analysing /nfunctionality and diagrams, explaining the technologies that have been implemented and /nexplaining why this is the best proposal./nFinally, the/nre was the maximum main /nfunctionalities and finally a complete extraction of conclusions ahead of future work to /nimprove the work done there and focus on new ideas.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Programari d'aplicació -- Desenvolupament
dc.title Aplicació mòbil de reserves de partits de futbol a locals de restauració
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking