Welcome to the UPF Digital Repository

Mètode de localització d’objectes basat en tecnología RFID

Show simple item record

dc.contributor.author Pérez Lleberia, Jordi
dc.date.accessioned 2014-12-10T09:20:56Z
dc.date.available 2014-12-10T09:20:56Z
dc.date.issued 2014-12-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/22918
dc.description Treball de fi de grau en informàtica
dc.description Tutors: Joan Melià-Seguí; Anna Carreras Coch
dc.description.abstract La Radio Frequency IDentification (RFID) és una tecnologia que es basa en l’extracció d’informació d’objectes mitjançant ones de ràdio. Aquesta informació està continguda dins unes etiquetes electròniques que si es troben dins el rang de cobertura d’un lector RFID, aquest podrà capturar-la. La tecnologia RFID és la base d’una prestatgeria intel·ligent situada al UbiCA Lab de la Universitat Pompeu Fabra amb la qual treballarem./nEn aquests moments, només podem dir que aquestes etiquetes es troben dins l’àrea de cobertura de l’antena. El que nosaltres cerquem és una localització precisa que ens digui on està situada concretament. Per tant, el nostre objectiu serà solucionar aquesta problemàtica el més acuradament possible i poder millorar la localització./nIniciarem la cerca d’un mètode orientant-nos amb altres ja existents per poder garantir-ne l’èxit. Continuarem prenent mesures de potència i fase que ens proporciona el lector per calcular la fiabilitat de les dades quan calculem localitzacions. Finalment, aplicarem diversos mètodes per trobar el més acurat, precís i ajustat al que nosaltres busquem, basant-nos en les mesures anteriors. Els experiments realitzats amb el mètode més precís ens mostren que el tag es troba dins una àrea de com a màxim 30cm x i 10cm y ./nDe fet, trobar objectes en una prestatgeria d’una forma més precisa o bé localitzar productes dins un armari són possibles aplicacions que millorarien el rendiment, eficiència i productivitat d’indústries on es faci inventari emprant aquesta tecnologia.
dc.description.abstract Radio Frequency IDdentification is a technology based on the extraction of information of objects through radio waves. That information is into electronic tags that if they are within the RFID reader coverture range, these will catch it. RFID technology is the base of smart shelf which is located in the UbiCA Lab[1] of Pompeu Fabra University[2] which we are going to work with./nAt the moment, we only can say that these tags are into the antenna’s coverage area. But what we are looking for is an accurate location which can say where is concretely located. Therefore, our target is to solve that problem the more accurately possible and improve the location./nWe will start a research method guiding us with other ones that had been made in order to guarantee the success. Then, we will continue taking power and phase measures that are provided by the reader so as to calculate the reliability of the dates when we work out locations. Finally, we will put on various methods so that we could find the most accurate and suitable that we are finding, based on the previous measures. Experiments with the most accurate method shows that the tag is located within an area of maximum 30cm x and 10cm y.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Sistemes d'identificació per radiofreqüència
dc.title Mètode de localització d’objectes basat en tecnología RFID
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking