IUSLabor

 

IUSLabor vol ser un espai de referència en la reflexió juridico-laboral nacional i internacional i un instrument per a la comprensió i debat de les conseqüències que en el Dret del treball i en les relacions laborals tenen els processos de globalització i revolució tecnològica de les empreses.

Collections in this community

Recent Submissions

View more