Welcome to the UPF Digital Repository

Estudi comparatiu: errors de les infermeres en la preparació i l'administració de la medicació segons dos sistemes de distribució

Show simple item record

dc.contributor.author Seseras Morante, Mònica
dc.date.accessioned 2013-07-26T16:25:58Z
dc.date.available 2013-07-26T16:25:58Z
dc.date.issued 2013-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/20958
dc.description Treball de fi de grau d'Infermeria
dc.description Directora: Magda González Soriano
dc.description Coordinadors: Marta López i Juan M. Leyva
dc.description.abstract Introducció: Els errors de medicació són definits com qualsevol incident prevenible que pot causar dany al pacient o donar lloc a una utilització inapropiada dels medicaments, quan aquests estan sota el control dels professionals sanitaris o del pacient. Els errors en la preparació i l’administració de medicació són els més comuns de l’àrea hospitalària i, tot i la llarga cadena per la qual passa el fàrmac, el professional d’infermeria és el últim responsable de l’acció, tenint així, un paper molt important en la seguretat del pacient. Les infermeres dediquen el 40% del temps de la seva jornada laboral en tasques relacionades amb la medicació. Objectiu: Determinar si les infermeres produeixen més errors si treballen amb sistemes de distribució de medicació de stock o en sistemes de distribució unidosis de medicació. Metodologia: Estudi quantitatiu, observacional i descriptiu, on la notificació d’errors (o oportunitats d’error) realitzats per la infermera, en les fases de preparació i administració de medicació, es farà mitjançant un qüestionari autoelaborat. Els elements a identificar seran: el tipus d’error, les causes que poden haver--‐lo produït, la seva potencial gravetat i qui l’ha pogut evitar; així com el tipus de professional que l’ha produït. Altres dades rellevants són: el medicament implicat junt amb la dosis i la via d’administració i el sistema de distribució utilitzat. Mostreig i mostra: El mostreig serà no probabilístic i per conveniència. S’escolliran aquelles infermeres que l’investigador consideri amb les característiques necessàries per participar en l’estudi, així que la mostra estarà formada per les infermeres les quals treballen a la unitat 40 de l’Hospital del Mar i utilitzen un sistema de distribució de medicació de dosis unitàries i les infermeres que treballen a urgències (concretament a l’àrea de nivell dos) de l’Hospital del Mar les quals treballen amb un sistema de distribució de medicació de stock.
dc.description.abstract Introducción: Los errores de medicación son definidos como cualquier incidente prevenible que puede causar un daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo control de los profesionales sanitarios o del paciente. Los errores en la preparación y la administración de medicación son los más comunes de la área hospitalaria y, aun y la larga cadena por la cual pasa el fármaco, el profesional de enfermería es el ultimo responsable de la acción, asumiendo, un papel muy importante en la seguridad del paciente. Las enfermeras dedican el 40% del tiempo de su jornada laboral en actividades relacionadas con la medicación. Objetivo: Determinar si las enfermeras producen más errores si trabajan con sistemas de distribución de medicación de stock o en sistemas de distribución unidosis de medicación. Metodología: Estudio comparativo observacional y descriptivo, dónde la notificación de errores (o oportunidades de error) realizados por la enfermera, en las fases de preparación y administración de medicación, se hará mediante un cuestionario autoelaborado. Los elementos a identificar serán: el tipo de error, las causas que pueden haberlo producido, su potencial gravedad y quien ha podido evitar el error; así como el tipo de profesional que lo ha producido. Otros datos relevantes son: el medicamento implicado junto con la dosis y la vía de administración y el sistema de distribución utilizado. Muestreo y muestra: El muestreo será no probabilístico y por conveniencia. Seescogerán aquellas enfermerasque el investigadorconsidere que tienen las características necesarias para participar en el estudio, así que la muestra estará formada por las enfermeras que trabajan en la unidad 40 del Hospital del Mar y utilizan un sistema de distribución de medicación de d osis unitarias y por las enfermeras que trabajan en urgencias (concretamente en el área de nivel dos) del Hospital del Mar dónde trabajan con un sistema de distribución de medicación de stock.
dc.description.abstract Introduction: Medication errors are defined as any preventable incident that could make at risk or even compromise patient’s life and an inappropriate use of drugs when they are under control of health professionals or patients as well. Errors in preparation and administration of medication arethe most common at the hospital and despite a long drugs therapeutic sequence, the nurse is the latest responsible for the final act, taking thus a very important role on patient safety. Nurses spend 40% of their working time on tasks related to medication. 4 Objective: the aim is to determine whether nurses make more errors with stock medication distribution systems or unit dose medication distribution systems. Methodology: quantitative, observational and descriptive study where error notification (or error risk) made by nurses, during the preparation or administration of medication, will be made using a self—made questionnaire. Items to identify will be: type of error, root cause, severity and who has prevented as well as the professional that has caused the error. Additional key data are the type of drug which error has occurred, dosage and administration route and its distribution system Sample: The sampling plan is not probabilistic and it is by convenience. Nurses with the necessary characteristics to participate in the study will be chosen by the researcher, so the sample will be made by nurses assignedto unit 40 of theHospital del Mar and using unit dose medication distribution system and nurses assigned to emergency (level 2) of Hospital del Mar using stock medication distribution system.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Errors mèdics
dc.subject.other Medicaments -- Administració
dc.subject.other Treball de fi de grau -- Curs 2012-2013
dc.title Estudi comparatiu: errors de les infermeres en la preparació i l'administració de la medicació segons dos sistemes de distribució
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking