UPF.EDU

 

Revista institucional de la Universitat Pompeu Fabra, ofereix entrevistes en profunditat i reportatges sobre temes institucionals o relacionats amb la docència i la recerca.

Recent Submissions

  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2014-09)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2014-10-13)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2014-02)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2013-09)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2013-05-28)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2012-10-19)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2011-12)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2011-07-28)
  • Universitat Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, 2010-12)