Registre d'usuari nou

  • Comproveu l'adreça electrònica
  • Crea un perfil
  • Finalitzat

"El meu compte" permet que us subscriviu a les novetats per correu electrònic i entrar nous documents si esteu autorizats.

  1. Aquesta adreça serà verificada i utilitzada com a nom d'usuari.

Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal 'Directori', titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de difondre informació, productes i activitats de la Universitat. Aquestes dades podran ser cedides, amb el consentiment previ de l'interessat, a entitats del Grup UPF, i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.