Estadístiques de cerques per Departament d'Economia i Empresa

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Amat, Oriol 5 5,62% 0,00
2 author_keyword:Galí, Jordi 5 5,62% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 5 5,62% 0,00
4 subject_keyword:Labour, Public, Development and Health Economics 5 5,62% 0,00
5 subject_keyword:Macroeconomics and International Economics 5 5,62% 0,00
6 author_keyword:Arruñada, Benito 4 4,49% 0,00
7 author_keyword:Canova, Fabio 4 4,49% 0,00
8 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 4 4,49% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 4 4,49% 0,00
10 subject_keyword:Finance and Accounting 4 4,49% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
89 100,00% 0,22