Estadístiques de cerques per Any: 2000 Num.: 2

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Coderch, Pablo Salvador 5 13,89% 0,00
2 author_keyword:Durany Pich, Salvador 5 13,89% 0,00
3 author_keyword:Gómez Ligüerre, Carlos 5 13,89% 0,00
4 type_keyword:Peer-reviewed Article 5 13,89% 0,00
5 author_keyword:Gómez Pomar, Fernando 4 11,11% 0,00
6 author_keyword:Ruiz García, Juan Antonio 4 11,11% 0,00
7 dateIssued_keyword:2000 4 11,11% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 4 11,11% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
36 100,00% 0,00