Estadístiques de cerques per Any: 2001 Num.: 3

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Lamarca i Marquès, Albert, 1969- 5 13,51% 0,00
2 author_keyword:Salvador Coderch, Pablo 5 13,51% 0,00
3 author_keyword:Gómez Ligüerre, Carlos 4 10,81% 0,00
4 author_keyword:Luna Yerga, Álvaro 4 10,81% 0,00
5 author_keyword:Martin Casals, Miquel 4 10,81% 0,00
6 author_keyword:Ramos González, Sonia 4 10,81% 0,00
7 type_keyword:Peer-reviewed Article 4 10,81% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 4 10,81% 0,00
9 dateIssued_keyword:2001 3 8,11% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
37 100,00% 0,00