Search Statistics for Any: 2009 Num.: 1

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 15 16,30% 0,00
2 author_keyword:Aguilera Rull, Ariadna 10 10,87% 0,00
3 author_keyword:Añoveros Terradas, Beatriz 10 10,87% 0,00
4 author_keyword:Banakas, Stathis 10 10,87% 0,00
5 author_keyword:Casado Pérez, Vanessa 10 10,87% 0,00
6 author_keyword:Chiarella, Maria Luisa 10 10,87% 0,00
7 dateIssued_keyword:2009 10 10,87% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 10 10,87% 0,00
9 type_keyword:Peer-reviewed Article 4 4,35% 0,00
10 author_keyword:Casado+Pérez,+Vanessa 1 1,09% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
92 100,00% 0,01