Estadístiques de cerques per Any: 2004 Num.: 1

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Gómez Ligüerre, Carlos 3 15,79% 0,00
2 author_keyword:Luna Yerga, Álvaro 3 15,79% 0,00
3 dateIssued_keyword:2004 3 15,79% 0,00
4 author_keyword:Díaz-Regañón García-Alcalá, Calixto 2 10,53% 0,00
5 author_keyword:Gómez Pomar, Fernando 2 10,53% 0,00
6 author_keyword:Ramos González, Sonia 2 10,53% 0,00
7 type_keyword:Peer-reviewed Article 2 10,53% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 2 10,53% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
19 100,00% 0,00