Estadístiques de cerques per Any: 1986 Num.: 18

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Camarero Bullón, C. 3 15,79% 0,00
2 author_keyword:Escribano, A. 3 15,79% 0,00
3 author_keyword:Manera Erbina, Carles 3 15,79% 0,00
4 author_keyword:Ferrer i Alòs, Llorenç 2 10,53% 0,00
5 author_keyword:Graullera, V. 2 10,53% 0,00
6 dateIssued_keyword:1986 2 10,53% 0,00
7 type_keyword:Peer-reviewed Article 2 10,53% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 2 10,53% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
19 100,00% 0,00