Search Statistics for IULA. Eines i recursos

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:info:eu-repo/semantics/other 34 12,73% 0,00
2 author_keyword:Institut Universitari de Lingüística Aplicada 33 12,36% 0,00
3 author_keyword: Institut Universitari de Lingstica Aplicada 33 12,36% 0,00
4 dateIssued_keyword:2010 31 11,61% 0,00
5 type_keyword:LexicalResource 31 11,61% 0,00
6 type_keyword:multilingual 29 10,86% 0,00
7 subject_keyword:Annotation Level: morphology 27 10,11% 0,00
8 subject_keyword:domain specific 27 10,11% 0,00
9 type_keyword:monolingual 27 10,11% 0,00
10 subject_keyword:Annotation Level: equivalents 26 9,74% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
267 100,00% 0,00