Estadístiques de cerques per IULA. Eines i recursos

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Institut Universitari de Lingüística Aplicada 5 7,04% 0,00
2 author_keyword: Institut Universitari de Lingstica Aplicada 5 7,04% 0,00
3 dateIssued_keyword:2010 5 7,04% 0,00
4 subject_keyword:Annotation Level: morphology 5 7,04% 0,00
5 subject_keyword:biology 5 7,04% 0,00
6 type_keyword:LexicalResource 5 7,04% 0,00
7 type_keyword:Tool 5 7,04% 0,00
8 type_keyword:info:eu-repo/semantics/other 5 7,04% 0,00
9 type_keyword:monolingual 5 7,04% 0,00
10 type_keyword:multilingual 5 7,04% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
71 100,00% 0,00