Search Statistics for Any: 2019

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:##rt.metadata.pkp.peerReviewed## 90 26,95% 0,00
2 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 85 25,45% 0,00
3 author_keyword:Ibar Alonso, Raquel 72 21,56% 0,00
4 author_keyword:Legorburu Hortelano, José María 67 20,06% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 59 17,66% 0,00
6 author_keyword:Larrondo Ureta, Ainara 58 17,37% 0,00
7 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 40 11,98% 0,00
8 author_keyword:Ayerdi, Koldobika Meso 31 9,28% 0,00
9 author_keyword:García Estévez, Noelia 29 8,68% 0,00
10 author_keyword:Tous i Rovirosa, Anna 24 7,19% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
334 100,00% 0,00