Estadístiques de cerques per Recerca: tesis

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 26507 19,16% 0,00
2 subject_keyword:57 17406 12,58% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 14420 10,42% 0,00
4 subject_keyword:575 14197 10,26% 0,00
5 subject_keyword:33 12531 9,06% 0,00
6 dateIssued_keyword:[1991 TO 1999] 10523 7,61% 0,00
7 author_keyword:Abate-Daga, Daniel 7946 5,74% 0,00
8 dateIssued_keyword:2009 7142 5,16% 0,00
9 subject_keyword:81 6299 4,55% 0,00
10 subject_keyword:61 5374 3,88% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
138332 100,00% 0,00