Estadístiques de cerques per Recerca: tesis

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 25766 19,62% 0,00
2 subject_keyword:57 17300 13,17% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 14406 10,97% 0,00
4 subject_keyword:575 13824 10,53% 0,00
5 subject_keyword:33 12068 9,19% 0,00
6 dateIssued_keyword:[1991 TO 1999] 10040 7,64% 0,00
7 author_keyword:Abate-Daga, Daniel 7925 6,03% 0,00
8 dateIssued_keyword:2009 7062 5,38% 0,00
9 subject_keyword:81 5877 4,47% 0,00
10 subject_keyword:61 5361 4,08% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
131337 100,00% 0,00