Estadístiques de cerques per Recerca: tesis

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 25778 19,57% 0,00
2 subject_keyword:57 17308 13,14% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 14407 10,94% 0,00
4 subject_keyword:575 13825 10,50% 0,00
5 subject_keyword:33 12078 9,17% 0,00
6 dateIssued_keyword:[1991 TO 1999] 10047 7,63% 0,00
7 author_keyword:Abate-Daga, Daniel 7928 6,02% 0,00
8 dateIssued_keyword:2009 7062 5,36% 0,00
9 subject_keyword:81 5889 4,47% 0,00
10 subject_keyword:61 5361 4,07% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
131721 100,00% 0,00