Estadístiques de cerques per Recerca: tesis

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 25822 19,49% 0,00
2 subject_keyword:57 17338 13,09% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 14408 10,88% 0,00
4 subject_keyword:575 13828 10,44% 0,00
5 subject_keyword:33 12111 9,14% 0,00
6 dateIssued_keyword:[1991 TO 1999] 10083 7,61% 0,00
7 author_keyword:Abate-Daga, Daniel 7929 5,99% 0,00
8 dateIssued_keyword:2009 7064 5,33% 0,00
9 subject_keyword:81 5923 4,47% 0,00
10 subject_keyword:61 5363 4,05% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
132477 100,00% 0,00