Estadístiques de cerques per Any: 2007 Num.: 5 Edició en castellà

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Bonilla, Sebastián 4 12,12% 0,00
2 author_keyword:García de León, Alicia 4 12,12% 0,00
3 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 4 12,12% 0,00
4 author_keyword:Caldera Serrano, Jorge 3 9,09% 0,00
5 author_keyword:Codina, Lluís 3 9,09% 0,00
6 author_keyword:Monistrol, Ricard 3 9,09% 0,00
7 dateIssued_keyword:2007 3 9,09% 0,00
8 type_keyword:Article revisat per persones expertes 3 9,09% 0,00
9 type_keyword:Peer-reviewed Article 3 9,09% 0,00
10 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 3 9,09% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
33 100,00% 0,00