Estadístiques de cerques per Any: 2005 Num.: 3 Edició en anglès

Termes de cerca més utilitzats

Terme de cerca Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
1 author_keyword:Abadal, Ernest 9 18,37% 0,00
2 author_keyword:Arano, Silvia 7 14,29% 0,00
3 author_keyword:Lorente Casafont, Mercè 7 14,29% 0,00
4 type_keyword:info:eu-repo/semantics/article 7 14,29% 0,00
5 dateIssued_keyword:2005 6 12,24% 0,00
6 type_keyword:Peer-reviewed Article 6 12,24% 0,00
7 type_keyword:Article revisat per persones expertes 5 10,20% 0,00
8 author_keyword:Centelles Velilla, Miquel 4 8,16% 0,00
9 author_keyword:Eíto Brun, Ricardo 4 8,16% 0,00
10 type_keyword:info:eu-repo/semantics/publishedVersion 3 6,12% 0,00

Total

Cerques % del total Pàgines Vistes / Cerques
49 100,00% 0,00